Освітньо-професійна програма (ОПП) «Середня освіта (Фізика та інформатика)» з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за предметною спеціальністю 014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)