Біогеохімія

Біотехнології та генна інженерія

Вибрані питання з природознавства

Демонстраційний експеримент у курсі природознавства

Здоров’я людини: здоров’язбережувальні технології та профілактика шкідливих звичок

Здоров’я людини: соціоекологія

Молекулярні основи обміну речовин

Основи психогенетики

Планування біологічного експерименту

Практикум з природознавства

Регіональний аспект біогеографії