Визначилися з майбутньою професією та закладом освіти. Як же не втратити свій шанс на вступ? Пишемо мотиваційний лист! Що це таке, навіщо, як, кому, куди? консультуємося з фахівцем у цій справі – Дмитром Анатолійовичем Марєєвим – заступником відповідального секретаря приймальної комісії Глухівського НПУ ім. О.Довженка.


?Із 2020 року заклади вищої освіти України у своїх правилах прийому для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освітиодним із конкурсних показників можуть встановлювати мотиваційний лист. Це документ, у якому вступник пояснює причини, чому він є найкращим кандидатом на відповідну освітню програму. По суті, це презентування себе перед приймальною комісію закладу вищої освіти, показ своїх «сильних» сторін, зацікавленості, вмотивованостіу здобутті фаху, професії.
☝️Не всі інститути, академії, університети враховують мотиваційний лист як конкурсний показник, що, ймовірно, пов’язане із невеликою його вагою – від 0 до 1 відсотка конкурсного бала вступника – та виконанням закладом вищої освіти низки вимог щодо порядків, критеріїв і термінів його оцінювання.
?А втім, для широкого конкурсу вагу мають навіть тисячні долі бала і мотиваційний лист може підвищити шанс на вступ. Тому мотиваційний лист подавати не тільки можна, а й треба. Поготів немає обмежень щодо кількості спеціальностей і закладів освіти, які можуть прийняти цей документ.
?Коли і куди подавати мотиваційний лист?
Зважайте, заклади освіти кожного року не пізніше грудня місяця розробляють і затверджують нові правила прийому. Тому за місяць (у січні – лютому) необхідно ознайомитися із правилами прийому тих закладів освіти, до яких плануєте вступ, для з’ясування, які сертифікати ЗНО необхідні для здобуття освіти за тією чи іншою освітнього програмою, та чи потрібний мотиваційний лист. Якщо потрібний, то які терміни й способи його подання. Ці моменти прописуються в правилах прийому. Наприклад, у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка мотиваційний лист можна подати особисто, або надіслати поштою на адресу приймальної комісії, або надіслати скановану копію на електронну адресу. Завершується прийом мотиваційних листів та здійснюється їх оцінювання до початку основної сесії ЗНО.
?Структура листа та вимоги до змісту
Структуру листа й вимоги до його змісту визначає заклад освіти.
У нашому університеті цей документ має містити такі реквізити (структурні елементи):
- вступ;
- мета вступу за обраною спеціальністю (освітньою програмою);
- план досягнення цілей чи професійного розвитку і як навчання в університеті за обраною спеціальністю (освітньою програмою) допоможе у досягненні цілей?;
- якими якостями Ви володієте?;
- що плануєте розвивати в собі?;
- який внесок зможете зробити в розвиток університету, свого регіону, країни?;
- висновок.
Окремо прописані технічні вимоги до оформлення документа.
Вимоги до змісту мотиваційного листа зумовлені критеріями його оцінювання. Наприклад, ми враховуємо:
- мотивацію: умотивованість до вибору майбутньої професії; окреслення цілей та очікуваних результатів освітньої діяльність; майбутню професійну реалізацію та користь для суспільства;
- структуру: чи дотримано структурних елементів, чи послідовно і логічно викладено думки;
- аргументованість: наскільки викладене є доречним й переконливим;
- грамотність: дотримання норм літературної мови;
- оригінальність думок;
- якість технічного оформлення.
Як і для будь-якого іншого виду тексту, до мотиваційного листа необхідно поставитися відповідально й виважено. Після написання його проєкту відкласти на кілька днів й заново перечитати, як то кажуть, «на свіже око», перевіривши зміст і дотримання технічних вимог.
?Зареєструватися на майтер-клас #Вступ_2022_Мотиваційний_лист, щоб отримати додаткову консультацію від Дмитра Анатолійовича та навички написання мотиваційного листа, можна за посиланням https://forms.gle/cFvDFWnkqeFog1Cz5