Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки)» спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки). Форма навчання денна

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки)» спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки). Форма навчання заочна