Освітньо-професійна програма (ОПП) «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Фізична реабілітація» з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), додаткової спеціальності реабілітація