14 квітня 2021 р. відбулась IІI Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору».

Науковий захід відкрив доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського НПУ ім. О. Довженка Луценко Григорій Васильович, який  наголосив  на важливості залучення студентів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримки наукової діяльності молоді.

З вітальним словом до учасників  конференції звернулися співорганізатори конференції.

У роботі конференції взяли участь більше 100 осіб з 10 навчальних закладів України, серед яких Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Херсонський державний університет, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, Новгород-Сіверський і Глухівський медичні  коледжі,  Глухівські ЗОШ №3, ліцей-інтернат, міський центр позашкільної освіти, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

На пленарному засіданні конференції у 7 доповідях було розглянуто питання компетентісного підходу у підготовці майбутніх учителів, залучення підлітків до науково-дослідницької діяльності, стану зелених насаджень загального користування м. Глухова, донорства крові в Україні, стабілізації  генетично  зміненої  форми  льону-довгунця, методу координат у задачах ЗНО, використання квесту під час вивчення математичних дисциплін.

Після завершення  пленарного засідання учасники конференції мали змогу ознайомитись з доповідями інших учасників в електронному варіанті на сайті факультету природничої і фізико-математичної освіти.

Голова Ради

НТ молодих учених ФПФМО

 Прокопець Т. О.