17 травня 2023 року на факультеті природничої і фізико-математичної освіти ГНПУ імені Олександра Довженка була проведена лекція-бесіда на тему «Нормативно-правова база антикорупційних заходів в університеті».

Спікерами виступили провідний фахівець з питань  запобігання та виявлення  корупції в університеті  Ірина МОНЧУК; ст. викладач кафедри фізико-математичної освіти та інформатики Людмила СУХОЙВАНЕНКО.  Мета заходу: ознайомити учасників освітнього процесу зі змістом нормативних документів, які регулюють антикорупційну діяльність університету.

Учасників заходу ознайомили зі змістом закону «Про запобігання корупції», сутністю поняття «корупція» та видами відповідальності за корупційну діяльність.

Було зазначено, що контроль за антикорупційною діяльність здійснюється відповідно до законів України та внутрішніх документів Університету. Було наголошено, що базовим документом Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, що визначає засади та вимоги дотримання норм антикорупційного законодавства керівництвом, співробітниками та іншими особами, що можуть діяти від імені та за дорученням підприємства є Антикорупційна програма. Згідно  зазначеної програми  щорічно розробляється план заходів щодо протидії хабарництву, зловживанням корупції, наприклад,  план на 2023 рік містить 19 пунктів. Зі змістом зазначених та інших нормативних документів детальніше можна ознайомитися на сайті університету: http://gnpu.edu.ua/index.php/ua/publichna-informatsiia/antykoruptsiini-zakhody.

Під час бесіди було акцентовано увагу здобувачів про необхідність повідомляти про корупційні діяння, свідком або учасником яких стали, зокрема шляхом щосеместрового заповнення анкети «Протидія корупції».