ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД: 

  В. о. завідувача кафедри

  Хроленко Марина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент Глухівського      національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 

   Особиста сторінка Хроленко Марини Володимирівни

Горшкова Лідія Михайлівна - доктор сільськогосподарських наук, кандидат біологічних наук, професор 

Працює в університеті з 1990 року.

Почесні нагородиПочесна грамота МСГ СРСР (02.09.1981р.), срібна медаль ВДНГ (постанова ВДНГ СРСР 30.09.1981р.), медаль '"За трудову доблесть" (07.08.1986р.), медаль "Ветеран праці" (02.04.1987р.), знак "Винахідник СРСР" (15.09.1987р.), срібна медаль ВДНГ (25.11.1988р.), золота медаль ВДНГ (постанова ВДНГ 1990р.), Почесна грамота Сумської обласної ради (24.10.1999р.), Почесна грамота працівників освіти і науки України (1999р.), Відмінник освіти України (2002р.), Заслужений працівник освіти (2005р.).

Має 8 авторських свідоцтв на створені безнаркотичні сорти конопель та впроваджені методики визначення наркотичних сполук у Cannabisn sativa L:

Авторське свідоцтво №2810 від 27.11.1980р. "Южносозревающая однодомная";

Авторське свідоцтво №2811 від 27.11.1980р. "Южносозревающая однодомная";

Авторське свідоцтво №2809 від 27.11.1980р. "Днепровская однодомная";

Авторське свідоцтво №4447 від 15.10.1987р. "Южносозревающая однодомная 31";

Авторське свідоцтво №1188826 від 1.07.1985р. на винахід "Способ оценки растений конопли на наличие каннабиноидов";

Авторське свідоцтво №1310687 від 15.11.1985р. на винахід "Способ оценки растений конопли на наличие каннабиноидных соединений";

Авторське свідоцтво №346, 1995р. на сорти рослин '"Дніпровські однодомні 14";

Авторське свідоцтво №392, 1997р. на сорт рослин "Глухівські 33".

Кандидатська дисертація  - "Физиолого-биохимические особенности растений конопли разного пола двудомных и однодомных форм". Дисертацію захищено в Українській сільськогосподарській академії АН (1971р.).

Докторська дисертація  - "Біологічні основи формування каннабіноїдних сполук у конопель та розробка методів визначення їх вмісту в селекційних цілях". Дисертацію захищено в Інституті землеробства Української академії аграрних наук (1994 р.).

Коло наукових інтересів  - вивчення фізіологічних, біохімічних властивостей рослин з метою використання їх особливостей у селекції та генетиці, розробка методів газорідинної та тонкошарової хроматографії.

Профілі:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dtMVgsAAAAAJ&hl=ru

 

Бурчак Ліана Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, гарант ОП «Середня освіта (Природничі науки)».

Працює в університеті з 2001 року. Пройшла шлях від асистента до доцента кафедри біології та основ сільського господарства.

Нагороди: Грамота Сумської обласної державної адміністрації (2012 р.).

Дисертаційне дослідження  на тему «Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя хімії в системі вищої освіти»  захищено у 2011 році в Полтавському національному педагогічному університеті ім. В.Г. Короленка. Вчене звання доцента отримано у 2014 році.

Автор понад 100 наукових публікацій, серед яких – навчальні посібники, розділи монографій, навчально-методичні посібники, статті у фахових виданнях і виданнях, що входять до наукометричних баз (Web of Science).

Брала активну участь у конкурсі «Мала академія наук України» – член журі (наказ №320 відділу освіти Глухівської РДА від 01.11.2018р. «Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт членів МАН Україні у 2018-2019 н.р.») та як голова журі (наказ №283-ОД відділу освіти Глухівської РДА від 11.11.2019р. «Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт членів МАН Україні у 2019-2020 н.р.»).

Учасник семінару-тренінгу «ПРОГРАМА ЄС Еразмус+ напрям ім. ЖАНА МОННЕ: 30 РОКІВ ДОСКОНАЛОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ в рамках проекту Еразмус+ напряму ім. Жана Монне «Академія ЄС-Східне партнерство: підтримка нового покоління вчених з європейських студій» № 599865-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-PROJECT», 4 червня 2019 рік (сертифікат №3-2019) та  міжнародного телемосту «Реалізація проектів напряму ім. Жана Монне програми Еразмус+ в Казахстані та Україні: обмін досвідом та перспективи співпраці», 9 лютого 2021 року.

Займала посаду заступника декана з виховної роботи (з 2015 року по 2019 рік) та голови методичної ради ФПФМО (2021-2022 рр.).

Із 2021 року – гарант освітньо-професійної програми «Середня освіта (Природничі науки)».

Коло наукових інтересів – професійна підготовка майбутнього вчителя до дослідницької діяльності в системі вищої освіти, проблеми методики викладання природничих дисциплін у ЗВО.

Профілі:

Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=kOrhFCQAAAAJ&hl=uk

ORCID http://orcid.org/0000-0003-3807-4243

 

Researchgate https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Liana-Burchak-2176854517

Мегем Олеся Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює в університеті з 2000 року.

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: "Становлення і розвиток шкільної біологічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах України (1940-2000 рр.)". Дисертацію захищено у 2009 році в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія). Науковий керівник – кандидат біологічних наук, професор Мороз Іван Васильович.

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри біології та основ сільського господарства.

Має понад 60 наукових та навчально-методичних праць, серед яких розділи монографій, навчально-методичні посібники, статті, які індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science, фахові статті та тези на конференціях різних рівнів. Нагороджена Грамотою Сумської обласної державної адміністрації (2011 р.), має Подяку Голови Сумської обласної ради.

Коло наукових інтересів – теоретико-методичні проблеми валеологічної підготовки майбутнього вчителя; формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді; створення здоров’язбережувального освітнього середовища; моніторинг стану здоров’я студентської молоді.

Профілі:

Google Schoolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WHMk-0wAAAAJ&hl=en

ORCID https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-1871-8497

Мигун Микола Павлович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Працює з 2002 року.

Тема дисертаційного дослідження  - "Взаємозв'язок каннабіноїдів та господарсько-цінних ознак конопель". Дисертацію захищено у Харківському інституті рослинництва імені В.Я. Юр'єва (1995 р.).

У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри біології та основ сільського господарства.

Має понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких навчально-методичні посібники, статті, фахові статті та тези на конференціях різних рівнів.

Має авторське свідоцтво на безнаркотичний сорт коноплі посівної, нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР (1991р) , Грамотою Сумської обласної державної адміністрації (2009 р.), та почесною Грамотою Сумського комітету профспілки працівників освіти і науки Укрпаїни (2009 р.).

 

Коло наукових інтересів – генетичні основи спадковості та мінливості, застосування біотехнологічних методів у селекції конопель та льону.

 

Google Schoolar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=BtM6_2MAAAAJ

 

 

 

Кириєнко Олена Олександрівна – аспірантка Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, асистент кафедри біології та основ сільського господарства.

Працює в університеті з 2021 року.

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Формування професійної компетентності майбутніх вчителів біології у процесі фахової підготовки».

Автор 8 наукових публікацій, серед яких фахові видання, посібник, тези доповідей.

Коло наукових інтересів – підготовка майбутнього вчителя біології для роботи в умовах НУШ, формування інноваційної компетентності майбутніх вчителів біології.

Викладає такі навчальні дисципліни «Ботаніка та мікологія», «Ресурсознавство лікарських рослин». Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профілі

ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-1688-7991

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=NEtAU0IAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5xGcgcPBbyhBQWbj8L0Waw2C0ej154YC9wlUjpQ1j9-278b4cF8kRgCUS82EVKW1W_INjLxvtTqjzddrzUaU-fuhLEWwI0vbumWK0ZCrlV55-9pDM

Researchgate https://www.researchgate.net/signup.SignUpPublications.html\

 

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Нікітченко Наталія Григорівна

Старший лаборант

 

Кафедра біології та основ сільського господарства має статус випускової. Забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр»  та ОС «Магістр» денної та заочної форми навчання за ОПП:

  • Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство);
  • Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія);
  • Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та фізична реабілітація);
  • Середня освіта (Природничі науки).

Наразі біології та основ сільського господарства очолює кандидат педагогічних наук, доцент Хроленко М.В. Склад кафедри: доктор с.-г. наук, професор Горшкова Л.М.; кандидат педагогічних наук, доцент Бурчак Л.В.; кандидат педагогічних наук, доцент Мегем О.М.; кандидат с.-г. наук, доцент Мигун М.П.; асистент Кириєнко О.О.; старший лаборант Нікітченко Н.Г. Наукові пошуки колективу кафедри спрямовані на розробку теми «Професійна підготовка майбутніх учителів біології в умовах нової української школи».

Кафедрою забезпечується викладання освітніх компонентів: біохімія, анатомія людини, ботаніка та мікологія, генетика з основами селекції, біотехнологія та генна інженерія, генетика: людини, генетика: генетика з основами селекції, біотехнологія та генна інженерія, гістологія з основами цитології та ембріології, ембріологія, здоров`я людини, здоров`я людини (основи медичних знань, валеологія, вікова фізіологія), здоров`я людини: валеологія, здоров`я людини: вікова фізіологія та шкільна гігієна, здоров`я людини: методика викладання основ здоров`я у ЗВО, здоров`я людини: педагогічна валеологія, методика навчання валеології, молекулярна біологія, основи сільського господарства, основні фізіологічні процеси в життєдіяльності організмів, природознавство: практикум з природознавства, природознавство: вибрані питання з природознавства, природознавство: сучасні проблеми природознавства, фізіологія: людини і тварин та вищої нервової діяльності, фізіологія: фізіологія рослин, хімія: загальна, неорганічна, фізична і колоїдна, органічна, хімія: неорганічна, фізична і колоїдна тощо.

Графік проведення консультацій та додаткових занять викладачами кафедри біології та основ сільського господарства на 2022-2023 н.р

Сертифікати про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Сертифікати про участь у заходах