Кафедра фізико-математичної освіти та інформатики

Склад кафедри

Завідувач кафедри 

Кухарчук Роман Павлович

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює в університеті з 1998 року.

Тема дисертації: «Розвиток творчих здібностей учнів при вивченні елементів електроніки на уроках фізики і в позаурочній роботі». Робота захищена на засіданні спеціалізованої ради 22 лютого 2005 р. у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

Основний напрям наукової роботи: "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" у процесі реалізації Програми "Intel Навчання для майбутнього" та  реалізації дистанційно-заочної форми навчання за допомогою оболонки Moodle

 

 

Шелудько Вадим Іванович

кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Працює в університеті з 1993  року.

Має такі державні нагороди: відмінник освіти №68328, подяка президента України, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України. Тема дисертації «Природа і спектрально-кінетичні властивості центрів люмінесценції в полікристалічних сульфатах лужних металів», захищена 24.11.1997 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради при Київському університеті імені Тараса Шевченка.

Коло наукових інтересів: 1) вдосконалення змісту, форм і методів підготовки студентів зі спеціальності «Фізика»; 2) спектрально-кінетичні особливості центрів люмінесценції. 

Проводяться наукові дослідження домішкових центрів люмінесценції та релаксаційних процесів, які відбуваються в них. Продовжуються експерименти на Німецькому електронному синхротроні DESY (проект  SUPERLUMI) в складі науковців лабораторії «Спектроскопія конденсованого стану» Київського національного  університету імені Тараса Шевченка.

 

Кугай Наталія Василівна

Доктор педагогічних наук, доцент.

Закінчила механіко-математичний факультет Київського державного університету імені

Т. Г. Шевченка (диплом з відзнакою).

Працює в університеті з 1990 року.

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток умінь старшокласників доводити математичні твердження у процесі вивчення алгебри і початків аналізу» (захист відбувся 26 червня 2008 р. в НПУ ім. М. Драгоманова, м. Київ).

Тема докторської дисертації: «Формування методологічних знань і вмінь майбутніх учителів математики у процесі навчання дисциплін математичного циклу» (захист відбувся 26 грудня 2019 р. у спеціалізованій вченій раді ЧНУ імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси).

Наукові інтереси: 1) теоретичні основи формування методологічної компетентності майбутніх учителів математики у процесі навчання дисциплін математичного циклу; удосконалення методики навчання дисциплін математичного спрямування, розвиток умінь студентів і школярів доводити математичні твердження; 2) математичне моделювання поширення радіохвиль у випадково-неоднорідних середовищах. 

 

 

Качурик Іван Іванович

доктор фізико-математичних наук, професор

Особиста сторінка Качурика Івана Івановича

 

 

Заїка Оксана Володимирівна

 

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Працює з 2001 року.

Дисертаційне дослідження: «Методична система навчання проективної геометрії в педагогічних університетах» було захищено 25 червня 2013 р. в НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Коло інтересів: проблеми методики викладання вищої геометрії в педагогічних університетах, вдосконалення системи підготовки майбутніх учителів математики, підвищення ефективності занять з курсів математичного циклу.

 

 

Гоменюк Ольга Володимирівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 

Працює в університеті з  2006 року.

Тема дисертації «Центри люмінесценції в кристалах подвійних фосфатів легованих іонами перехідних елементів» захищена 22.03.2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради при Київському університеті імені Тараса Шевченка. Під час навчання в аспірантурі та викладацької діяльності в університеті здійснювала неодноразові поїздки з метою наукових досліджень за тематикою дисертаційної роботи в м. Гамбург, Німеччина. 2900 учених з 33 країн користуються об'єктами DESY: Вірменія, Бельгія, Бразилія, Болгарія, Китай, Данія, Німеччина, Естонія, Фінляндія, Франція, Великобританія, Індія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Австрія, Польща, Португалія, Росія, Швеція, Швейцарія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Південна Корея, Чеська Республіка, Україна, Угорщина, Сполучені Штати Америки.  

 Рябко Андрій Вікторович

Кандидат педагогічних наук, доцент

Працює в університеті з 2004  року.

Тема наукового дослідження «Методика формування уявлень про фізичні явища у процесі вивчення природознавства в основній школі 5-6 класи» 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Коло наукових інтересів: методика формування фізичних уявлень у процесі вивчення курсу «Природознавство» в основній школі (5-6 класи); міжпредметні зв’язки та інтеграція природничих дисциплін; інформаційні технології у вивченні фізики, біології та гуманітарних дисциплін.

 

 

 

Сухойваненко Людмила Федорівна  

Старший викладач

Тема дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Міжпредметні зв’язки у навчанні елементарної математики майбутніх учителів математики».

Наукові інтереси: історія становлення  навчальної дисципліни «Елементарна математика»; інформаційні технології у вивченні елементарної математики; міжпредметні зв’язки у підготовці майбутніх учителів математики.

 

 

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД:

 

 

Максименко Лариса Василівна, старший лаборант

 

 

 

ГРАФІК ЧЕРГУВАНЬ

викладачів кафедри фізико-математичної освіти та інформатики 

на 2022-2023 н.р.

 

Прізвище викладача

День чергування

Час пров. консультації

 

Гоменюк О.В.

четвер

14.00 – 15.00

https://us04web.zoom.us/j/2342430076?pwd=TlI1L08ySmk1ZnBxVy9MbUQ3bFNTZz09

Прокопець Т.О.

четвер

15.00 - 17.00

 

https://us04web.zoom.us/j/79305190417?pwd=OWI2WjRQVlNyeVZiMmJRb2RWZmlTUT09
Ідентифікатор    : 793 0519 0417
Код доступу: 1234

Кугай Н.В.

п'ятниця

15.00 - 17.00

Skype, nkuhai

Заїка О. М.

понеділок

15.00 – 17.00

https://us04web.zoom.us/j/9799113705?pwd=bU5PaFNrSGlRRHhpdmNlakoxUlk5dz09

Ідентифікатор: 979 911 3705

Код доступа: XrH0kt

Кухарчук Р.П.

вівторок

14.30 -16.30

https://us02web.zoom.us/j/4271846637?pwd=a1Y3dVRTVDdtazNCaGxURzFtV2orZz09
Meeting ID: 427 184 6637
Passcode: 123

Рябко А.В.

середа

14.00 – 16.00

https://us02web.zoom.us/j/83642838659?pwd=TlpjV2ZkSVRjWStGa0pVb0JnQnhkQT09
Ідентифікатор: 836 4283 8659
Код доступу: 4iJ78r

Сухойваненко Л.Ф.

четвер

15.00 – 17.00

https://us04web.zoom.us/j/78421958559?pwd=V3h4MGcyNVZLZHlNbFRGWDdlMndpQT09
Ідентифікатор: 784 2195 8559
Код доступа: sQEae7

 

 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників