Акредитація ОП 2024 року

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
Заклад вищої освіти Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Освітня програма 39740 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини та психологія)
Рівень вищої освіти Бакалавр
Спеціальність 014 Середня освіта

ПОКЛИКАННЯ НА ВІДКРИТУ ЗУСТРІЧ З ЕКСПЕРТНОЮ ГРУПОЮ ПІД ЧАС АКРЕДИТАЦІЇ ОП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ
ТА ЗДОРОВ’ЯЛЮДИНИ ТА ПСИХОЛОГІЯ)» ОС «БАКАЛАВР»

Відкрита зустріч з експертами:

ID 39740 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка, ОП «Середня освіта (Біологія та здоров`я людини та психологія)»
Час: 21 березня 2024 16:30
Підключитись до конференції
Zoom: https://us04web.zoom.us/j/78649403107?pwd=9UeAfZl09AAuK3f 
G2ueOGyt7ByjdGn.1
Ідентифікатор конференції: 786 4940 3107
Пароль: 2020

ПРОГРАМА дистанційного візиту експертної групи для проведення акредитаційної експертизи освітньої професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров`я людини та психологія)» (ID у ЄДЕБО 39740) за справою No 0763/АС-24 у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка(з використанням відеозв’язку програми Zoom) з 21.03.2024 р. по 23.03.2024 р.

Наказ про призначення експертної групи

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

Освітньо-професійні програми

ОПП 2023
ОПП 2021
ОПП 2022

Громадське обговорення

  Громадське обговорення  проєкту ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Психологія» першого (бакалаврського) рівня освіти на 2021    рік

  Громадське обговорення  проєкту ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Психологія» першого (бакалаврського) рівня освіти на 2022    рік

  Громадське обговорення  проєкту ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Психологія» першого (бакалаврського) рівня освіти на 2023    рік

  Громадське обговорення  проєкту ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Психологія» першого (бакалаврського) рівня освіти на 2024    рік

Проєкти освітньо-професійних програм

  Проєкт освітньо-професійної програми -2024

  Проєкт освітньо-професійної програми -2023

  Проєкт освітньо-професійної програми -2022

  Проєкт освітньо-професійної програми -2021

Рецензії

        2021

  1. Рецензія на ОПП
  2. Рецензія на ОПП
  3. Рецензія на ОПП

        2022

  1. Рецензія на ОПП
  2. Рецензія на ОПП
  3. Рецензія на ОПП

        2023

  1. Рецензія на ОПП
  2. Рецензія на ОПП
  3. Рецензія на ОПП
  4. Рецензія на ОПП

Аналітичні звіти

  Аналітичний звіт за результатами анкетування здобувачів вищої освіти - 2024

  Аналітичний звіт за результатами анкетування здобувачів вищої освіти - 2023

  Аналітичний звіт за результатами анктетування здобувачів вищої освіти ІІ півріччя 2023

  Аналітичний звіт за рез. анкети ОПП І півріччя - 2022

  Аналітичний звіт за рез. анкети ОПП ІІ півр - 2022

Силабуси нормативних дисциплін

Силабуси нормативних дисциплін (2023 рік вступу)

 Силабуси нормативних дисциплін (2022 рік вступу)

 Силабуси нормативних дисциплін (2021 рік вступу)

Силабуси вибіркових дисциплін

   Силабуси вибіркових дисциплін (2024)

   Силабуси вибіркових дисциплін (2023)

   Силабуси вибіркових дисциплін (2022)

Навчальні плани

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 2021

Навчальний план 2021 заочна
Навчальний план 2021 денна

 НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 2022

Навчальний план 2022 заочна
Навчальний план 2022 денна

 НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 2023

Навчальний план 2023 заочна
Навчальний план 2023 денна

Рекомендації до написання курсової роботи з психології

рекомендації до курсової з психології

Методичні поради до виконання курсових та кваліфікаційних робіт

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи з психології

Підсумкова атестація 

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ  З БІОЛОГІЇ, ОСНОВ ЗДОРОВ’Я І МЕТОДИКИ ЇХ НАВЧАННЯ  

ПРОГРАМА ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З ПСИХОЛОГІЇ

Гостьові лекції

Онлайн лекція провідних науковців США за програмою «Visiting-professor» 

 Відкрита гостьова лекція Зої Щевців «Додаткова підтримка (scaffolding) під час інклюзивного навчання: асистування та корекційно-розвивальні вправи»

 Гостьова лекція від професіонала-практика

 Гостьова лекція від професіонала

 Гостьова лекція

 Гостьова лекція професора В.Куйбіди

Залучення професіоналів-практиків 

  Гостьова лекція від професіонала

  Залучення професіоналів-практиків до проведення лекційних занять

  Системна участь професіоналів-практиків в освітньому процесі

  Продовжуємо залучати професіоналів-практиків до проведення навчальних занять

  Залучення професіоналів-практиків до проведення навчальних занять для здобувачів вищої освіти

Участь здобувачів вищої освіти в удосконалені якості освітньо-професійної програми

Участь здобувачів вищої освіти в удосконалені якості освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я   людини та психологія)»

  Презентація ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія)» здобувачам першого року навчання

  Обговорення освітніх програм зі здобувачами

  Участь здобувачів вищої освіти в удосконалені якості освітньо-професійної програми

  Зустріч здобувачів з гарантом освітньо-професійної програми

  Презентація освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров‘я людини). Психологія)

Академічна мобільність

Реалізована перша програма внутрішньої академічної мобільності

Реалізація програми академічної мобільності 

Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база ФПФМО

 

До громадського обговорення представлено
Проєкт ОПП 2024

«Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія)»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 014 Середня освіта за предметною спеціальністю
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
Зауваження, пропозиції та побажання просимо надсилати до 30 березня 2024 року на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.