Силабуси нормативних навчальних дисциплін 2020

ЗПнд1        Основи екології

ЗПнд2        Українська мова (за професійним спрямуванням)

ЗПнд3        Історія та культура України

ЗПнд4        Філософія

ЗПнд5       Іноземна мова

ЗПнд6        Фізичне виховання

ЗПнд7        Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист

ППнд1        Вища математика: лінійна алгебра

ППнд2        Вища математика: математичний аналіз

ППнд3        Вища математика: алгебра і теорія чисел

ППнд4        Елементарна математика

ППнд5        Вища геометрія: аналітична геометрія

ППнд6        Вища математика: диференціальні рівняння

ППнд7        Вища математика: теорія ймовірностей та математична статистика

ППнд8        Вища математика: математична логіка і теорія алгоритмів

ППнд9        Інформатика: основи алгоритмізації та програмування

ППнд10      Інформатика: архітектура обчислювальних систем

ППнд11      Інформатика: системне програмування та операційні системи

ППнд12      Інформатика: інформаційні системи та бази даних

ППнд13      Психологія

ППнд14      Педагогіка

ППнд15      Методика навчання інформатики

ППнд16      Інформатика

ППнд17      Курсова робота з інформатики

ППнд18      Курсова робота з методики навчання інформатики

ППнд19      Вступ до спеціальності

ППнд20      Основи наукових досліджень

ППнд21      Інформатика: практикум з програмування

                    Практична підготовка 

ДА1            Інформатика та методика навчання інформатики

ДА2            Теорія та практика навчання і виховання