Силабуси нормативних навчальних дисциплін 2021

ЗПнд1                  Основи екології

ЗПнд2                  Українська мова (за професійним спрямуванням)

ЗПнд3                  Історія та культура України

ЗПнд4                  Філософія

ЗПнд5                  Іноземна мова

ЗПнд6                  Фізичне виховання

ЗПнд7                  Основи безпеки життєдіяльності та здоров’я людини (основи медичних знань, охорона праці,  цивільний захист)

ППнд1                Вища алгебра: лінійна алгебра

ППнд2                Вища математика: математичний аналіз

ППнд3                Вища алгебра: алгебра і теорія чисел

ППнд4                Вища геометрія: аналітична геометрія

ППнд5                Вища математика: математична логіка і теорія алгоритмів

ППнд6                Інформатика: основи алгоритмізації та програмування

ППнд7                Інформатика: архітектура обчислювальних систем

ППнд8                Інформатика:системне програмування та операційні системи

ППнд9                Інформатика: інформаційні системи та бази даних

ППнд10              Психологія

ППнд11              Педагогіка

ППнд12              Методика навчання: інформатика

ППнд13              Інформатика

ППнд14              Основи наукових досліджень

ППнд15              Елементарна математика

ППнд16              Інформатика: практикум з програмування

ППнд17              Курсова робота з інформатики

ППнд18              Курсова робота з методики навчання інформатики

ППнд19              Вступ до спеціальності

ППнд20               Вища математика: диференціальні рівняння

ППнд21               Вища математика: теорія ймовірностей та математична статистика

ППнд22               Інклюзивна освіта

ПрП1                  Безвідривна (навчально-методична) практика

ПрП2                  Навчальна практика: розробка комп’ютерної наочності

ПрП3                  Навчально-виховна практика в закладах оздоровлення та відпочинку

ПрП4                  Навчальна-обчислювальна практика

ПрП5                  Навчально-залікова педпрактика

ДА2                    Інформатика і методика навчання інформатики

ДА3                     Теорія та практика навчання і виховання