Силабуси нормативних навчальних дисциплін 2023

ОК1                Основи екології

ОК2                Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК3                Історія та культура України

ОК4                Філософія

ОК5                Іноземна мова

ОК6                Фізичне виховання

ОК7                Основи безпеки життєдіяльності та здоров'я людини

ОК8                Інформатика

ОК9                Інформатика: основи алгоритмізації та програмування

ОК10              Інформатика: практикум з програмування

ОК11              Інформатика: архітектура обчислювальних систем

ОК12              Інформатика: системне програмування та операційні системи

ОК13              Інформатика: інформаційні системи та бази даних

ОК14              Інформатика: мова програмування Scratch

ОК15              Інформатика: комп’ютерна графіка

ОК16              Інформатика: основи робототехніки

ОК17              Інформатика: математична логіка і теорія алгоритмів

ОК18              Елементарна математика

ОК19              Вища алгебра: лінійна алгебра

ОК20              Вища математика: математичний аналіз

ОК21              Вища геометрія: аналітична геометрія

ОК22              Основи інклюзивної освіти

ОК23              Психологія

ОК24              Педагогіка

ОК25              Вступ до спеціальності

ОК26              Основи наукових досліджень

ОК27              Методика навчання: інформатика

ОК28              Курсова робота з інформатики

ОК29              Курсова робота з методики навчання інформатики

ОК30              Безвідривна (навчально-методична) практика

ОК31              Навчально-виховна практика в закладах оздоровлення та відпочинку

ОК32              Навчальна-обчислювальна практика

ОК33              Навчальна практика: розробка комп’ютерної наочності

ОК34              Навчально-залікова педпрактика

ОК35              Іноземна мова (практикум)

ОК36              Підсумкова атестація. Інформатика і методика навчання інформатики