Цифрограм – Національний тест на цифрову грамотність. За основу даного інструменту взято Рамку цифрових компетентностей для громадян України, яку за результатами досліджень у відповідній сфері було створено українськими експертами на основі європейської концептуально-еталонної Рамки цифрових компетентностей для громадян ЄС (DigComp 2.1.).

Ми підтримуємо ініціативу Міністерства цифрової трансформації з навчання цифрових компетентностей. Бо цифрові навички сьогодні — це як вміти писати, читати та рахувати. Цифрова грамотність та компетентність є невід'ємними складовими успішного викладання інформатики в сучасному світі. Ці навички дають майбутнім вчителям інформатики можливість не лише йти в ногу з динамічним розвитком технологій, але й готувати своїх учнів до життя в інформаційному суспільстві. Вчителі інформатики повинні володіти знаннями та навичками роботи з різноманітними програмними та апаратними засобами, щоб використовувати їх для кращого пояснення матеріалу, залучення учнів до навчального процесу та оцінювання їхніх знань. Цифрова грамотність дає можливість вчителям створювати інтерактивні та цікаві уроки, які відповідають потребам та інтересам сучасних учнів. Вчителі інформатики повинні розуміти ризики, пов'язані з використанням цифрових технологій, та вміти навчати учнів безпечній поведінці в Інтернеті. Цифрова компетентність допомагає вчителям формувати в учнів навички критичного аналізу інформації, що є важливим для успішного життя в інформаційному суспільстві.
Світ стрімко змінюється, і цифрові навички стають все більш затребуваними. Вчителі інформатики, які володіють цифровою грамотністю та компетентністю, готують своїх учнів до успішного майбутнього.

Тож 2 лютого 2024 року студенти 18-Інф(ск), 27-Інф проходили національний тест на цифрову грамотність Цифрограм 1.0. Запитання виявилися доволі цікавими і різноманітними. Результати в цілом добрі, але є ще над чим попрацювати! На меті наступні тести -  
Адже Цифрограм - найкращий спосіб оцінити свою цифрову грамотність!