АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ за результатами анкетування здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Фізика та інформатика)»