ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ з перевірки підготовки фахівців та присвоєння їм рівня вищої освіти З ІНФОРМАТИКИ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ для студентів  денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта за предметною спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика)  014.08 Середня освіта (Фізика) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка ОП «Середня освіта (Математика та інформатика) ОП «Середня освіта (Фізика та інформатика)

Програма державної підсумкової атестації з перевірки підготовки фахівців та присвоєння їм рівня вищої освіти  з фізики і методики навчання фізики 2021

Програма державної підсумкової атестації з перевірки підготовки фахівців та присвоєння їм рівня вищої освіти з інформатики і методики навчання інформатики 2021

Екзамен з фізики і методики навчання фізики 2020