Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) другого (магістерського) рівня вищої освіти