Силабуси навчальних дисциплін 2020-2021 н.р.

Академiчна доброчеснiсть

Актуальні проблеми біології

Біогеохімія

Біотехнологія та генна інженерія

Дистанцiйне навчання як сучасна освiтня технологiя

Демонстраційний експеримент в курсі природознавства

Екологічна культура

Екскурсійний практикум з природознавства

Здоров'я людини: здоров'язбережувальні технології та профілактика шкідливих звичок

Здоров'я людини: методика навчання основ здоров'я

Здоров'я людини: педагогічна валеологія

Здоров'я людини: соціоекологія

Інноваційні технології викладання біолології та основ здоров'я

Інтелектуальна власність

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Культура антитерористичнї безпеки в закладах освіти та культура її формування

Культура наукової української мови

Методика навчання біології

Методика навчання природознавства

Методика організації та проведення природничих екскурсій

Основи міжкультурної комунікації

Здоров'я людини: основи психогенетики

Педагогіка

Планування біологічного експерименту та аналіз даних

Позаурочна та позакласна робота з природознавства

Практикум з природознавства

Природознавство: вибрані питання з природознавства

Професійна кар'єра

Психологія

Регіональний аспект біогеографії

Стратегія екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду

Сучасні проблеми природознавства

Теорiя i методика екологiчної освiти та виховання

Фізіологія: молекулярні основи обміну речовин та енергії

Філософія освіти

 

Силабуси навчальних дисциплін 2019-2020 н.р.

Академічна риторика

Актуальні  проблеми  біології

Біогеохімія

Біотехнологія та генна інженерія

Демографія

Демонстраційний експеримент в курсі природознавства

Дослідницький географічний практикум у курсі природознавства

Дослідницька робота з хімії в курсі природознавства

Дослідницька робота з фізики в курсі природознавства

Екскурсійний практикум з природознавства

Етологія

Здоров’я людини: здоров’язберігаючі технології та профілактика шкідливих звичок

Здоров’я людини: методика викладання основ здоров’я у ЗВО

Здоров’я людини: педагогічна валеологія

Здоров’я людини: соціоекологія

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Інноваційні технології викладання біології та основ здоров’я у ЗВО

Культура наукової української мови

Методика вивчення географічного матеріалу в шкільному курсі природознавства

Методика  викладання  біології  у ЗВО

Методика організації та проведення природничих екскурсій

Методологія і методи наукових досліджень

Основи психогенетики

Педагогіка вищої школи: менеджмент освіти, дистанційна освіта

Питання географії в шкільному курсі природознавства

Питання фізики в шкільному курсі природознавства

Питання хімії в шкільному курсі природознавства

Позаурочна та позакласна робота з природознавства

Практикум з природознавства

Природознавство: вибрані питання з природознавства

Проблеми, методи та наукові технології сучасної біологічної науки

Психологія вищої школи

Регіональний аспект біогеографії

Риторика

Стратегія екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду

Теорія і методика екологічної освіти і виховання в старшій і вищій школі

Хімічна компонента в курсі природознавства

Фізіологія: молекулярні основи обміну речовин та енергії

Фізичні концепції сучасного природознавства

Філософія та методологія науки