Робочі програми навчальних дисциплін 2019-2020 н.р.

Академічна риторика

Актуальні проблеми біології

Екскурсійний практикум  з  природознавства

Здоров’я людини: здоров’язберігаючі технології та профілактика шкідливих звичок

Здоров’я людини: методика викладання основ здоров’я у ЗВО

Здоров’я людини: педагогічна валеологія

Здоров'я людини: соціоекологія

Іноземна мова за профспрямуванням

Культура наукової української мови

Методика викладання біології у ЗВО

Методологія і методи наукових досліджень

Педагогіка вищої школи: менеджмент освіти, дистанційна освіта

Питання географії в шкільному курсі природознавства

Питання фізики у шкільному курсі природознавства

Питання хімії в шкільному курсі природознавства

Природознавство вибрані питання  з природознавства

Проблеми, методи та наукові технології сучасної біологічної науки

Психологія вищої школи

Регіональний аспект біогеографії

Фізіологія молекулярні основи обміну речовин та енергії

Філософія та методологія науки

Робочі програми  навчальних дисциплін 2020-2021 н.р.

Академічна доброчесність

Актуальні проблеми біології

Біогеохімія

Біотехнологія та генна інженерія

Демонстраційний експеримент в курсі природознавства

Екологічна культура

Екскурсійний практикум з природознавства

Здоров’я людини: соціоекологія

Здоров'я людини: здоров'язбережувальні технології та профілактика шкідливих звичок

Здоров'я людини: методика навчання основ здоров'я

Здоров'я людини: педагогічна валеологія

Інноваційні технології викладання біології та основ здоров'я

Іноземна мова за профспрямуванням

Культура наукової української мови

Методика навчання біології

Методика навчання природознавства

Методика організації та проведення природничих екскурсій

Педагогiка

Планування біологічного експерименту та аналіз даних

Позаурочна та позакласна робота з природознавства

Природознавство: вибрані питання з природознавства

Природознавство: практикум з природознавства

Психологiя

Регiональний аспект біогеографії

Стратегія екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду

Сучасні проблеми природознавства

Теорія і методика екологічної освіти і виховання

Фiлософiя освiти

Фізіологія: молекулярні основи обміну речовин та енергії