Факультет природничої і фізико-математичної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка розпочинає ознайомлення з новими освітньо-професійними програмами. Адже обирати потрібно ті професії, які будуть актуальними не тільки на момент вступу до ЗВО, а й на етапі завершення навчання. Тому спілкуємося з гарантом програми «Середня освіта (Природничі науки)», кандидатом педагогічних наук, доцентом – Ліаною Володимирівною БУРЧАК☝
Якщо Ви сучасна особистість і хочете бути конкурентоспроможним в умовах глобалізації, євроінтеграції, прискореної цифрової трансформації багатьох сфер діяльності людини, мати сформовані сучасні компетентності, то запрошуємо в Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
✅Як відомо, одним із пріоритетних завдань Нової української школи є формування сучасного природничо-наукового світогляду учнів, здатних оцінювати практичне значення наукових досягнень різних галузей природознавства у житті людини і суспільства, розуміти морально-етичні й соціальні аспекти природничих досліджень, їх вплив на здоров’я людини і навколишнє середовище.
?‍?Забезпечити реалізацію означених стратегічних завдань спроможний педагог, який має ґрунтовні інтегровані природничі знання, може здійснювати ефективну педагогічну взаємодію з учнями, володіє розвинутими уміннями й навичками науково-дослідної роботи та ефективно використовує інноваційні педагогічні технології.
А підготовка такого затребуваного вчителя якраз і можлива у межах означеної освітньої програми, під час реалізації якої створюється відповідне освітнє середовище та матеріально-технічні умови для забезпечення навчально-дослідницької підготовки майбутніх учителів природничої галузі.
?Головною метою ОП «Середня освіта (Природничі науки)» є підготовка компетентного конкурентоздатного фахівця – вчителя природничих наук, фізики, хімії, біології для базової середньої освіти, який володіє фундаментальною теоретичною базою фахових дисциплін, новітніми технологіями навчання та навичками їх практичного застосування, здатний до творчої педагогічної діяльності, безперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення.
?‍?Особливість Програми в тому, що вона характеризується інтегрованим спрямуванням на фундаментальну теоретичну та практичну підготовку здобувачів вищої освіти, їх готовність до здійснення педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти в процесі навчання природничих наук.