В 2021 році відбулося суттєве поповнення матеріально-технічної бази нашого факультету. Зокрема, сучасним обладнанням забезпечено кабінет фізики і методики навчання (аудиторія 311). Це дуже важливо, оскільки навчальний експеримент є основою вивчення фізики. Без перебільшення можна сказати, що якість знань і практична підготовка студентів з фізики перебувають у прямій залежності від якості фізичного експерименту. Шкільний фізичний експеримент підводить студентів до розуміння сучасних фізичних методів дослідження, виробляє у них практичні вміння і навички.

На заняттях з методики навчання фізики студенти 26-Ф групи вивчають нове обладнання, знайомляться з використанням експерименту в навчальному процесі з фізики, технікою демонстрування, вимогами до організації фізичного демонстраційного експерименту.

Серед нового обладнання є як традиційне для кабінету фізики обладнання – демонстраційні вимірювальні прилади, терези, динамометри, штативи та ін., так і найсучасніше устаткування, яке ще потребує вивчення і розробки відповідної методики його використання. Зокрема, великий інтерес студентів викликала цифрова лабораторія Vernier, яка відповідає Концепції Нової української школи. Дуже широкий арсенал способів і методів отримання даних, їх обробки і відображення дозволяє здійснювати викладання фізики на якісно новому рівні і ґрунтовно займатися дослідницькою роботою.

На фото: студенти 26-Ф групи на занятті з методики навчання фізики. Викладач Рябко А.В.

Компоненти цифрової лабораторії Vernier