Для ефективного оволодіння освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Природничі науки)», гарантом програми доцентом Бурчак Л.В.  25 березня 2023 року було ініційовано  зустріч зі здобувачами.