Голова наукового сектору студентського активу факультету природничої і фізико-математичної освіти  студентка 32-Б групи Міськова Олена підготувала конкурсну науково-дослідну  студентську роботу з біології за темою «Лікарські рослини  Путивльського Посейм’я».  Результати маршрутних і стаціонарних флористичних досліджень були висвітлені у  доповіді з презентацією, представленими нею  на засіданні комісії   ІІІ туру  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології, що відбувся 24-26 березня  на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.  Диплом учасника конкурсу, збірник  тез  доповідей конкурсантів,  нові друзі і знайомства, а також   незабутні враження від одного з найкрасивіших міст і університетів України  - нагорода за   наполегливу й кропітку  працю.

Асистент кафедри біології та основ с/г

Коваль Л.В.

 

24 лютого 2017 року на базі Глухівського дошкільного навчального закладу ясла-садок «Журавка» відбувся семінар завідувачів та методистів ДНЗ «Організація екологічної освіти на сучасному етапі розвитку суспільства». Семінар був присвячений питанням впровадження курсу "Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку " в практику роботи дошкільних навчальних закладів.

В ході семінару присутні ознайомились із результатами піврічної роботи ДНЗ «Журавка» по програмі проекту «Освіта для сталого розвитку в дії», ознайомились зі особливостями педагогіки емпауерменту, роботою екологічного гуртка «чаівна скринька» дитячого закладу, відкритим заняттям зі старшими дошкільниками «Дарувати радість». Крім того, присутні завідувачі та методисти дитячих садків взяли участь у діловій грі «Рятувати планету легко, а допомагати приємно», в ході якої учасники розробили та презентували виховні заходи екологічного спрямування.

На семінарі доцентом Кореневою І.М. було представлено доповідь «Особливості екологічного сліду України в контексті загальноєвропейських процесів переходу до сталого розвитку». В доповіді було розкрито таке поняття як «екологічний слід», проаналізовано розмір екологічного сліду людства, окремих країн Європейського Союзу, України та розкрито шляхи зменшення розміру екологічного сліду кожної людини. Присутні мали змогу обчислити розмір свого екологічного сліду та порівняти його із середнім значенням екологічного сліду українця та можливостями біосфери до відновлення.

 

28 лютого 2016 року відбулися секційні засідання  науково-практичної конференції «Інтеграція науки і освіти: компетентнісний підхід».

Секція біології та основ сільського господарства розпочала свою роботу згідно з графіком. Керівник секції доктор сільськогосподарських наук, професор Горшкова Л.М. звернулася до колег з вітальним словом і перейшла до власної доповіді «Навчально-польові практики з біології в аспекті компетентнісного підходу». У ході доповіді цікаво було представлено реалізація компетентнісного підходу  в практичній діяльності студентів вишу.

Не менш цікавою була доповідь кандидата сільськогосподарських наук, доцента Мигуна М.П. «Практична спрямованість вивчення явища поліплоїдії на заняттях з курсу «Генетика з основами селекції». Викладач окреслив проблему удосконалення навчального процесу у вищій школі з генетики, розкрив практичну спрямованість польової практики з курсу «Генетика з основами селекції» на прикладі теми «Явище поліплоїдії у рослин». Також було наведено порівняння насіння диплоїдного і тетраплоїдного сортів жита за морфологічними ознаками та масою насіння. Представлено дослідження періодичності росту і розвитку рослин, складено морфологічну характеристику диплоїдних і тетраплоїдних форм жита посівного.

Кандидат педагогічних наук, доцент Бурчак Л.В. виступила з темою доповіді «Місце науково-дослідницької роботи студентів у формуванні їх дослідницької компетентності». Було обґрунтовано сутність поняття «дослідницька компетентність», етапи її формування та показано місце різних форм науково-дослідницької роботи у підготовці вчителя-дослідника.

Проблему підготовки майбутнього вчителя біології підняла у своїй доповіді кандидат педагогічних наук, доцент Мегем О.М., котра охарактеризувала процес підготовки майбутнього вчителя біології до реалізації завдань шкільної гігієни.

Кандидат хімічних наук, доцент Кузьменко Л.О. розкрила закономірності хлорування хіноїдних систем. Доповідь виявилася науковою й цікавою одночасно.

Асистент Коваль Л.В. схарактеризувала ретроспективний погляд на розвиток і становлення компетентнісного підходу.

У цілому, доповіді були змістовні, науково обґрунтовані, викликали інтерес у колег, що знайшло відображення у «здоровій» дискусії та низці запитань.

 

На секції фізико-математичної освіти та інформатики було розглянуті доповіді:

  1. Деформаційні моделі квантових осциляторів – властивості застосування.

Д. ф.-м. н., професор Качурик І.І.

  1. Методологічні засади формування професійної компетентності магістра фізики.

К. ф.-м. н., доцент Шелудько В.І.

  1. Роль комплексних задач у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів математики.

К.п.н., ст. викладач Заїка О.В.

  1. Структурно-функціональна модель формування методологічних знань у майбутніх учителів математики.

К.п.н., доцент Кугай Н.В.

  1. Візуалізація навчального матеріалу засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

К.п.н., доцент Кухарчук Р.П.

  1. Задачі на побудову як засіб формування графічної компетентності учнів основної школи.

К.п.н., доцент Бурчак С.О.

  1. Використання систем комп’ютерної математики у лабораторному практикумі з фізики

К.п.н., ст. викладач Рябко А.В.

  1. Розширення експериментальної бази вищої школи в умовах сьогодення.

К. ф.-м. н., доцент Гоменюк О.В.

  1. Результати спостережень входження болідів у земну атмосферу отримані в Єдиній Мережі Чурюмова.

К.п.н., доцент Грудинін Б.О.

  1. Особливості вивчення інформатики за новою програмою ЗОШ.

Асистент Конопля В.О.

 

9 лютого 2017 року

на факультеті природничої і фізико-математичної освіти відбувся

І етап Всеукраїнської олімпіади з екології.

Це була гарна можливість для студентської молоді проявити свої ґрунтовні знання, уміння та навички з фахової підготовки, посилити мотивацію до особистісного саморозвитку та професійного самовдосконалення.

В олімпіаді взяли участь 12 студентів І – ІІІ курсів факультету ПФМО

 

12-Б група

Безлюдна Марина Леонідівна,

Боровик Тетяна Сергіївна,

Куликова Аліна Сергіївна

Лопатинська Олеся Володимирівна,

Мерзляк Марія Олексіївна,

Павлюк Анастасія Станіславівна,

Шелеміна Яна Анатоліївна.

 

21-Б група

Коломієць Ірина Володимирівна,

Смілик Яна Анатоліївна.

 

31-Б група

Кольченко Наталія Сергіївна,

Муренець Дмитро Миколайович,

Шкірко Євгеній Юрійович.

 

 

За результатами

І етапу Всеукраїнської олімпіади з екології

представлено до нагородження 5 осіб:

 

І місце

Кольченко Наталія Сергіївна (31-Б група)

ІІ місце

Смілик Яна Анатоліївна (21-Б група)

Муренець Дмитро Миколайович (31-Б група)

ІІІ місце

Шкірко Євгеній Юрійович (31-Б група);

Павлюк Анастасія Станіславівна (12-Б група).

 

 

Оргкомітет та журі висловлюють подяку учасникам і бажають подальших успіхів у навчальній та науковій діяльності!

 

 

Цей вислів став символічним девізом вузівського туру олімпіади з біології, що відбувся в четвер 9 лютого 2017 року.

Студентів було зібрано в 311аудиторії, де вони отримали завдання-картки для виконання олімпіади. Також виконавці мали змогу користуватися моделями, муляжами, остеопрепаратами.

Олімпіадні завдання були теоретичного та практичного характеру й охоплювали основні положення біологічних дисциплін.

У цілому, студенти продемонстрували достатні знання, однак за результатами проведеного туру визначено кращих:

 І місце – Міськова Олена (32 Бск);

ІІ місце – Велинська Альона (32 Бск);

ІІІ місце – Григорець Юлія (31 Б);

                Леонтенко Аліна (21 Б).

Переможці будуть нагороджені почесними грамотами, а решта учасників – подяками. Усі студенти отримали бали до рейтингу на отримання стипендії.

Вітаємо! Бажаємо успіхів у «штурмування науки»!