24 лютого 2017 року на базі Глухівського дошкільного навчального закладу ясла-садок «Журавка» відбувся семінар завідувачів та методистів ДНЗ «Організація екологічної освіти на сучасному етапі розвитку суспільства». Семінар був присвячений питанням впровадження курсу "Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку " в практику роботи дошкільних навчальних закладів.

В ході семінару присутні ознайомились із результатами піврічної роботи ДНЗ «Журавка» по програмі проекту «Освіта для сталого розвитку в дії», ознайомились зі особливостями педагогіки емпауерменту, роботою екологічного гуртка «чаівна скринька» дитячого закладу, відкритим заняттям зі старшими дошкільниками «Дарувати радість». Крім того, присутні завідувачі та методисти дитячих садків взяли участь у діловій грі «Рятувати планету легко, а допомагати приємно», в ході якої учасники розробили та презентували виховні заходи екологічного спрямування.

На семінарі доцентом Кореневою І.М. було представлено доповідь «Особливості екологічного сліду України в контексті загальноєвропейських процесів переходу до сталого розвитку». В доповіді було розкрито таке поняття як «екологічний слід», проаналізовано розмір екологічного сліду людства, окремих країн Європейського Союзу, України та розкрито шляхи зменшення розміру екологічного сліду кожної людини. Присутні мали змогу обчислити розмір свого екологічного сліду та порівняти його із середнім значенням екологічного сліду українця та можливостями біосфери до відновлення.

 

28 лютого 2016 року відбулися секційні засідання  науково-практичної конференції «Інтеграція науки і освіти: компетентнісний підхід».

Секція біології та основ сільського господарства розпочала свою роботу згідно з графіком. Керівник секції доктор сільськогосподарських наук, професор Горшкова Л.М. звернулася до колег з вітальним словом і перейшла до власної доповіді «Навчально-польові практики з біології в аспекті компетентнісного підходу». У ході доповіді цікаво було представлено реалізація компетентнісного підходу  в практичній діяльності студентів вишу.

Не менш цікавою була доповідь кандидата сільськогосподарських наук, доцента Мигуна М.П. «Практична спрямованість вивчення явища поліплоїдії на заняттях з курсу «Генетика з основами селекції». Викладач окреслив проблему удосконалення навчального процесу у вищій школі з генетики, розкрив практичну спрямованість польової практики з курсу «Генетика з основами селекції» на прикладі теми «Явище поліплоїдії у рослин». Також було наведено порівняння насіння диплоїдного і тетраплоїдного сортів жита за морфологічними ознаками та масою насіння. Представлено дослідження періодичності росту і розвитку рослин, складено морфологічну характеристику диплоїдних і тетраплоїдних форм жита посівного.

Кандидат педагогічних наук, доцент Бурчак Л.В. виступила з темою доповіді «Місце науково-дослідницької роботи студентів у формуванні їх дослідницької компетентності». Було обґрунтовано сутність поняття «дослідницька компетентність», етапи її формування та показано місце різних форм науково-дослідницької роботи у підготовці вчителя-дослідника.

Проблему підготовки майбутнього вчителя біології підняла у своїй доповіді кандидат педагогічних наук, доцент Мегем О.М., котра охарактеризувала процес підготовки майбутнього вчителя біології до реалізації завдань шкільної гігієни.

Кандидат хімічних наук, доцент Кузьменко Л.О. розкрила закономірності хлорування хіноїдних систем. Доповідь виявилася науковою й цікавою одночасно.

Асистент Коваль Л.В. схарактеризувала ретроспективний погляд на розвиток і становлення компетентнісного підходу.

У цілому, доповіді були змістовні, науково обґрунтовані, викликали інтерес у колег, що знайшло відображення у «здоровій» дискусії та низці запитань.

 

На секції фізико-математичної освіти та інформатики було розглянуті доповіді:

  1. Деформаційні моделі квантових осциляторів – властивості застосування.

Д. ф.-м. н., професор Качурик І.І.

  1. Методологічні засади формування професійної компетентності магістра фізики.

К. ф.-м. н., доцент Шелудько В.І.

  1. Роль комплексних задач у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів математики.

К.п.н., ст. викладач Заїка О.В.

  1. Структурно-функціональна модель формування методологічних знань у майбутніх учителів математики.

К.п.н., доцент Кугай Н.В.

  1. Візуалізація навчального матеріалу засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

К.п.н., доцент Кухарчук Р.П.

  1. Задачі на побудову як засіб формування графічної компетентності учнів основної школи.

К.п.н., доцент Бурчак С.О.

  1. Використання систем комп’ютерної математики у лабораторному практикумі з фізики

К.п.н., ст. викладач Рябко А.В.

  1. Розширення експериментальної бази вищої школи в умовах сьогодення.

К. ф.-м. н., доцент Гоменюк О.В.

  1. Результати спостережень входження болідів у земну атмосферу отримані в Єдиній Мережі Чурюмова.

К.п.н., доцент Грудинін Б.О.

  1. Особливості вивчення інформатики за новою програмою ЗОШ.

Асистент Конопля В.О.

 

9 лютого 2017 року

на факультеті природничої і фізико-математичної освіти відбувся

І етап Всеукраїнської олімпіади з екології.

Це була гарна можливість для студентської молоді проявити свої ґрунтовні знання, уміння та навички з фахової підготовки, посилити мотивацію до особистісного саморозвитку та професійного самовдосконалення.

В олімпіаді взяли участь 12 студентів І – ІІІ курсів факультету ПФМО

 

12-Б група

Безлюдна Марина Леонідівна,

Боровик Тетяна Сергіївна,

Куликова Аліна Сергіївна

Лопатинська Олеся Володимирівна,

Мерзляк Марія Олексіївна,

Павлюк Анастасія Станіславівна,

Шелеміна Яна Анатоліївна.

 

21-Б група

Коломієць Ірина Володимирівна,

Смілик Яна Анатоліївна.

 

31-Б група

Кольченко Наталія Сергіївна,

Муренець Дмитро Миколайович,

Шкірко Євгеній Юрійович.

 

 

За результатами

І етапу Всеукраїнської олімпіади з екології

представлено до нагородження 5 осіб:

 

І місце

Кольченко Наталія Сергіївна (31-Б група)

ІІ місце

Смілик Яна Анатоліївна (21-Б група)

Муренець Дмитро Миколайович (31-Б група)

ІІІ місце

Шкірко Євгеній Юрійович (31-Б група);

Павлюк Анастасія Станіславівна (12-Б група).

 

 

Оргкомітет та журі висловлюють подяку учасникам і бажають подальших успіхів у навчальній та науковій діяльності!

 

 

Цей вислів став символічним девізом вузівського туру олімпіади з біології, що відбувся в четвер 9 лютого 2017 року.

Студентів було зібрано в 311аудиторії, де вони отримали завдання-картки для виконання олімпіади. Також виконавці мали змогу користуватися моделями, муляжами, остеопрепаратами.

Олімпіадні завдання були теоретичного та практичного характеру й охоплювали основні положення біологічних дисциплін.

У цілому, студенти продемонстрували достатні знання, однак за результатами проведеного туру визначено кращих:

 І місце – Міськова Олена (32 Бск);

ІІ місце – Велинська Альона (32 Бск);

ІІІ місце – Григорець Юлія (31 Б);

                Леонтенко Аліна (21 Б).

Переможці будуть нагороджені почесними грамотами, а решта учасників – подяками. Усі студенти отримали бали до рейтингу на отримання стипендії.

Вітаємо! Бажаємо успіхів у «штурмування науки»!

факультету природничої і фізико-математичної освіти

на 2016-2017 н. р.

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

 

1

 

Проведення звітно-виборних зборів студентського наукового товариства

 

 

Вересень 2016

 

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

2

 

Розробка плану роботи студентського наукового товариства на рік

 

 

Вересень 2016

Голова СНТ, відповідальний за СНТ, Рада СНТ

 

3

 

Проведення засідань Ради СНТ один раз на два місяці

 

 

Упродовж року

 

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

4

Участь у IV Міжнародній інтернет-конференції молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2016»

27-29 вересня 2016

Рада СНТ, члени СНТ

 

5

 

Проведення презентації СНТ серед студентів молодших курсів

 

 

Жовтень 2016

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

6

 

Постійна участь у засіданнях круглого столу ради молодих науковців ГНПУ ім. О. Довженка

 

 

Упродовж року

 

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

7

Створення паспортів наукових досягнень членів СНТ в рамках співпраці з Радою молодих учених факультету

Упродовж року

Голова СНТ, відповідальний за СНТ, Рада СНТ

 

8

Співпраця з Радою молодих учених факультету (організація і участь у круглих столах, конференціях, конкурсах тощо)

Упродовж року

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

9

 

Виконання науково-пошукових робіт, написання статей, тез, підготовка доповідей, подання їх на конкурси та апробація на регіональних, всеукраїнських, міжнародних конференціях

 

 

Упродовж року

 

Члени СНТ

 

10

 

Участь у засідання Рад факультету при розгляді питань наукової роботи студентів

 

 

Упродовж року

 

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

11

 

Надання методичної допомоги та співпраця з кафедральними студентськими науковими гуртками (проблемними групами)

 

 

Упродовж року

 

 

Відповідальний за СНТ

 

12

Участь у підготовці і проведенні I Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження астрофізика Й. С. Шкловського «Проблеми сучасної астрономії та методики її викладання»

 

 

6-8 жовтня 2016

 

Рада СНТ, члени СНТ

 

13

Участь у III Міжнародній скайп-Інтернет конференції «Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі»

 

 

17-22 жовтня

2016

 

Рада СНТ,

члени СНТ

 

14

Участь у роботі Міжнародної конференції молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери»

29 листопада-2 грудня 2016

 

Рада СНТ

 

15

 

Підготовка і проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з біології, математики, фізики

 

 

Січень 2017

 

Рада СНТ

 

 

16

 

Надання методичної допомоги кафедрам, що проводять предметні олімпіади

 

 

Січень 2017

 

Відповідальний за СНТ

 

17

 

Підготовка і проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології, математики, фізики

 

 

Лютий 2017

 

Рада СНТ

 

18

 

Підготовка студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології, математики, фізики

 

 

Березень 2017

 

Рада СНТ

 

19

 

Підготовка студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології, математики, фізики

 

 

Березень-квітень 2017

 

Рада СНТ

 

20

 

Підготовка і проведення звітної студентської науково-практичної конференції

 

Березень 2017

 

Члени СНТ

 

21

 

Підготовка збірника студентських наукових праць «Альманах»» (випуск 6)

 

 

Квітень 2017

Відповідальний за СНТ, наукові керівники,

члени СНТ

 

22

 

Участь у проведенні Днів науки в університеті і на факультеті

Квітень 2017

Голова СНТ, відповідальний за СНТ,

Рада СНТ

 

23

 

Організація і проведення циклу лекцій для студентів і курсів про діяльність наукових шкіл Глухівського НПУ

ім. О. Довженка

Квітень-травень 2017

 

Відповідальний за СНТ

 

24

 

Участь у ІV науково-педагогічних читаннях молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21 st Century Challenges in Education and Science»

 

Квітень 2017

 

Рада СНТ,

члени СНТ

 

25

 

Проведення рейтингу студентів з наукової роботи за навчальний рік

 

 

Травень 2017

 

Рада СНТ

 

26

 

Висвітлення на сайті факультету студентської наукової роботи у розділі «Наукова робота»

 

 

Упродовж року

Голова СНТ, відповідальний за СНТ,

Рада СНТ

 

Відповідальна за наукову роботу студентів факультету  к.пед.н., доц. Хлонь Н.В.