ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними Зборами СНТ

факультету природничої і фізико-математичної освіти

Голова Ради СНТ

_______________ О.В. Міськова

«27  » вересня 2017 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою   факультету природничої і фізико-математичної освіти

Голова Ради, декан факультету природничої і фізико-математичної освіти

_______________ М. В. Хроленко

«28  » вересня 2017 р.

 

ПЛАН РОБОТИ

СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

факультету природничої і фізико-математичної освіти

на 2017-2018 н. р.

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

 

1

 

Проведення звітно-виборних зборів студентського наукового товариства

 

 

Вересень 2017

 

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

2

 

Розробка плану роботи студентського наукового товариства на рік

 

 

Вересень 2017

Голова СНТ, відповідальний за СНТ, Рада СНТ

 

3

 

Проведення засідань Ради СНТ один раз на два місяці

 

 

Упродовж року

 

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

4

Участь у VII Міжнародній інтернет-конференції молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2017. Актуальні питання суспільних і гуманітарних наук»

4-6 грудня 2017

Рада СНТ, члени СНТ

 

5

 

Проведення презентації СНТ серед студентів молодших курсів

 

 

Жовтень 2017

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

6

Постійна участь у засіданнях круглого столу ради молодих науковців ГНПУ ім. О. Довженка

 

 

Упродовж року

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

7

Створення паспортів наукових досягнень членів СНТ в рамках співпраці з Радою молодих учених факультету

Упродовж року

Голова СНТ, відповідальний за СНТ, Рада СНТ

 

8

Співпраця з Радою молодих учених факультету (організація і участь у круглих столах, конференціях, конкурсах тощо)

Упродовж року

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

9

 

Виконання науково-пошукових робіт, написання статей, тез, підготовка доповідей, подання їх на конкурси та апробація на регіональних, всеукраїнських, міжнародних конференціях

 

 

Упродовж року

 

Члени СНТ

 

10

 

Участь у засідання Рад факультету при розгляді питань наукової роботи студентів

 

 

Упродовж року

 

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

11

 

Надання методичної допомоги та співпраця з кафедральними студентськими науковими гуртками (проблемними групами)

 

 

Упродовж року

 

 

Відповідальний за СНТ

 

12

Участь у підготовці і проведенні I Міжнародної науково-практичної конференції «Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи»

 

 

4-6 жовтня 2017

 

Рада СНТ, члени СНТ

 

13

 

Підготовка і проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з біології, математики, фізики

 

 

Січень 2018

 

Рада СНТ

 

 

14

 

Надання методичної допомоги кафедрам, що проводять предметні олімпіади

 

 

Січень 2018

 

Відповідальний за СНТ

 

 

15

 

Підготовка і проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології, математики, фізики

 

 

Лютий 2018

 

 

Рада СНТ

 

16

 

Підготовка студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології, математики, фізики

 

 

Березень 2018

 

Рада СНТ

 

17

 

Підготовка студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології, математики, фізики

 

 

Березень-квітень 2018

 

Рада СНТ

 

18

 

Підготовка і проведення звітної студентської науково-практичної конференції

 

 

Березень 2018

 

Члени СНТ

 

19

 

Підготовка збірника студентських наукових праць «Альманах»» (випуск 8)

 

 

Квітень 2018

Відповідальний за СНТ, наукові керівники,

члени СНТ

 

20

 

Участь у проведенні Днів науки в університеті і на факультеті

Квітень 2018

Голова СНТ, відповідальний за СНТ,

Рада СНТ

 

21

 

Організація і проведення циклу лекцій для студентів і курсів про діяльність наукових шкіл Глухівського НПУ

ім. О. Довженка

Квітень-травень 2018

 

Відповідальний за СНТ

 

22

 

Участь у V науково-педагогічних читаннях молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21 st Century Challenges in Education and Science»

 

Квітень 2018

 

Рада СНТ,

члени СНТ

 

23

 

Проведення рейтингу студентів з наукової роботи за навчальний рік

 

 

Травень 2018

 

Рада СНТ

 

24

 

Висвітлення на сайті факультету студентської наукової роботи у розділі «Наукова робота»

 

 

Упродовж року

Голова СНТ, відповідальний за СНТ,

Рада СНТ

 

Відповідальна за наукову роботу студентів             

факультету к.пед.н., доц. кафедри теорії

і методики викладання природничих дисциплін   Хлонь Н.В.                                                                

 

  

 

 

 

 

 

 

Склад Ради студентського наукового товариства факультету природничої і фізико-математичної освіти 2017-2018 н. р. Голова Ради СНТ – Міськова Олена Вікторівна, 61-МБ група. Члени Ради СНТ:

11-Б Кравченко Юлія Василівна

12-Б Штих Надія Віталіївна

13-М Шульга Лілія Вікторівна

14-М Гаврильченко Владислав Володимирович

15-Ф Сизьон Олександр Олександрович

21-Б Пирожнікова Юлія Олександрівна

22-Б Боровик Тетяна Сергіївна

23-М Чавлешвілі Нікіта Шалвович

24-М Бірюк Наталія Петрівна

25-Ф Федченко Дмитро Сергійович

31-Б Смілик Яна Анатоліївна

32-Б Коненко Віталій Сергійович

33-М Балицька Марина Андріївна

34-М Суслова Анна Юріївна

41-Б Кольченко Наталія Сергіївна

43-М Ніколаєнко Анна Сергіївна

44-Ф Харченко Олена Григорівна

61-МБ Міськова Олена Вікторівна

61-ММ Сагайдачна Юлія Миколаївна

61-МФ Шестерненко Максим Сергійович

62-МБ Харченко Олена Олександрівна

62-ММ Міцкан Леся Леонідівна

62-МФ Андрійченко Катерина Сергіївна

Відповідальна за студентську наукову роботу факультету – к. п. н., доцент кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Н.В. Хлонь

Цієї зими світ побачила довгоочікувана книга моєї колеги – Надії Василівни Хлонь, доцента кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського НПУ ім. О. Довженка. Людини, яка сама є маленькою енциклопедією, коло наукових інтересів відображає її багатогранність: краєзнавство і туризм, скандинавська ходьба, фотографія і, звісно, професійна підготовка майбутніх фахівців до викладання природничих дисциплін в загальноосвітніх закладах. У підручнику «Землезнавство» Ви знайдете інформацію про географічну оболонку Землі, яка є об’єктом вивчення землезнавства, базові поняття про Всесвіт, Галактику, Сонячну систему, відомості про склад, будову, розвиток літосфери, атмосфери, гідросфери і біосфери та багато іншого. Ця книга стане в нагоді студентам-біологам, вчителям нової української школи, а також учням, які захоплюються вивченням природничих наук. Усі, хто зацікавився інформацією, звертайтесь за довідкою. (В.І. Самілик)

21 листопада 2017 р. відбулось засідання студентського наукового товариства факультету. На нього були запрошені студенти-першокурсники. Відповідальна за наукову роботу студентів Хлонь Надія Василівна за допомогою презентації розкрила сутність і зміст наукової роботи, яку здійснюють студенти нашого факультету, ознайомила з її основними формами і напрямками, показала досягнення студентів протягом останніх років як на всеукраїнському, так і міжнародному рівнях і намагалась переконати першокурсників, що неможливо стати справжнім фізиком, математиком, біологом, не займаючись науковою діяльністю.
Голова студентського наукового товариства факультету Міськова Олена, опираючись на власний досвід багаторічних наукових досліджень, поділилась зі своїми враженнями від участі в конкурсах наукових робіт і олімпіадах і порадила студентам починати активну наукову діяльність уже з першого курсу.
В організації цього заходу допомагали голова наукового відділу факультету Горбачова Ірина й її замісник Леонтенко Аліна.
Сподіваємось, що кожен з наших першокурсників згодом вибере для себе найцікавіший науковий напрямок і буде плідно працювати, досягаючи високих результатів у наукових пошуках. Тож побажаємо їм творчих успіхів!

Голова Ради СНТ факультету
Міськова Олена

 

І знов подорож у Олени Міськової: цього разу з колегою -  студенткою 32-Б групи Велинською Альоною на південь України до міста Мелітополя,  де 27-28 квітня на хіміко-біологічному факультеті Мелітопольського  державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбувся ІІ етап  Всеукраїнської студентської олімпіади за галуззю знань 0401 Природничі науки зі спеціальності Біологія.  Олімпіада проводилася в ІІ тури: І тур – теоретичний,  де студенти представили свій рівень теоретичних знань з ботаніки, зоології, анатомії людини, фізіології рослин, біохімії, молекулярної генетики. ІІ тур – практичний (польовий)  відбувся на  базі навчально-наукових територій  с. Богатир Якимівського району, де  студенти змагалися в умінні демонструвати набуті знання  з систематики представників  різноманітних  груп рослинних і тваринних організмів, їх біології та екології. Наша Міськова Олена була відмічена  грамотою оргкомітету за продемонстрований високий рівень знань з ботаніки. 

Асистент кафедри біології та основ с/г

Коваль Л.В.