21 листопада 2018 року відбулося традиційне засідання студентського наукового товариства факультету природничої і фізико-математичної освіти. На збори були запрошені студенти-першокурсники 11-Б, 12-Б (ск), 13-М, 14-М (ск), 15-Ф та 16-Ф (ск) груп, а також викладач, яка щойно закінчила навчання в аспірантурі ГНПУ ім. О. Довженка – Самілик Валентина Іванівна.

Метою цього щорічного заходу було ознайомлення першокурсників з видами науково-дослідної роботи, науковими гуртками та проблемними групами факультету. Студенти особисто познайомились з відповідальною за студентську наукову роботу на факультеті доцентом Хлонь Н.В. та головою студентського наукового товариства факультету Хаванських К.. 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Хлонь Надія Василівна розповіла про структуру СНТ, види науково-дослідної роботи і презентувала нашим новобранцям наукові досягнення студентів факультету. Міськова Олена, студентка 62М-Б групи, розкрила значення та необхідність наукової роботи у студентському житті на конкретних прикладах, поділилась своїми враженнями від участі в олімпіадах та конференціях. Із закликом до співпраці виступила Хаванських Катерина, студентка 41-Б групи,  голова навчально-наукового відділу і голова СНТ факультету.

Сподіваємось, що під час заходу нам вдалося зацікавити та мотивувати  студентів до наукової та навчальної діяльності.

Студенти першого курсу, пам’ятайте, що ваше професійне становлення вже почалося та продовжується тут і зараз, на кожній парі, під час самопідготовки, не «з понеділка» чи «з наступного семестру»! Не оминайте наукову діяльність, якщо бажаєте чогось досягти! Для цього треба бути творчим, щоб бути творчим – треба любити те, що ти робиш, щоб любити – треба його розуміти.

 

Склад Ради студентського наукового товариства

факультету природничої і фізико-математичної освіти

2018-2019 н. р.

Голова Ради СНТ – Хаванських Катерина Сергіївна (ст. 41-Б гр.)

 

Заступник голови Ради СНТ – Чернобай Ганна Сергіївна (ст. 32-Б гр.)

 

Члени Ради СНТ:

 

11-Б

Євдокименко Катерина Олександрівна

12-Б

Батіжевська Анна Юріївна

13-М

Пенькова Анастасія Василівна

14-М

Шакотько Ілля Дмитрович

15-Ф

Плугін Дмитро Григорович

16-Ф

Євменов Богдан Васильович

21-Б

Кравченко Юлія Василівна

22-Б

Коблик Владислав Миколайович

23-М

Шульга Лілія Вікторівна

24-М

Приходько Дар’я Василівна

25-Ф

Сизьон Олександр Олександрович

31-Б

Пирожнікова Юлія Олександрівна

 32-Б 

Чернобай Ганна Сергіївна

33-М

Чавлешвілі Нікіта Шалвович

34-М

Єрофєєва Галина Олександрівна

35-Ф

Федченко Дмитро Сергійович

41-Б

Смілик Яна Анатоліївна

43-М

Балицька Марина Андріївна

61-МБ

Коненко Віталій Сергійович

61-ММ

Куліш Яна Ярославівна

61-МФ

Харченко Олена Григорівна

62-МБ

Міськова Олена Вікторівна

62-ММ

Гапонов Сергій Олександрович

62-МФ

Шестерненко Максим Сергійович

 

Відповідальна за студентську наукову роботу факультету – к. п. н.,

доцент кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Н.В. Хлонь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними Зборами СНТ

факультету природничої і фізико-математичної освіти

Голова Ради СНТ

_______________ К. С. Хаванських

«26  » вересня 2018 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою   факультету природничої і фізико-математичної освіти

Голова Ради, декан факультету природничої і фізико-математичної освіти

_______________ М. В. Хроленко

«27  » вересня 2018 р.

 

ПЛАН РОБОТИ

СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

факультету природничої і фізико-математичної освіти

на 2018-2019 н. р.

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

 

1

 

Проведення звітно-виборних зборів студентського наукового товариства

 

 

Вересень 2018

 

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

2

 

Розробка плану роботи студентського наукового товариства на рік

 

 

Вересень-жовтень 2018

Голова СНТ, відповідальний за СНТ, Рада СНТ

 

3

 

Проведення засідань Ради СНТ один раз на два місяці

 

 

Упродовж року

 

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

4

 

Проведення презентації СНТ серед студентів молодших курсів

 

 

Жовтень 2018

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

5

Постійна участь у засіданнях круглого столу ради молодих науковців ГНПУ ім. О. Довженка

 

 

Упродовж року

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

6

Створення паспортів наукових досягнень членів СНТ в рамках співпраці з Радою молодих учених факультету

Упродовж року

Голова СНТ, відповідальний за СНТ, Рада СНТ

 

7

Співпраця з Радою молодих учених факультету (організація і участь у круглих столах, конференціях, конкурсах тощо)

Упродовж року

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

8

 

Виконання науково-пошукових робіт, написання статей, тез, підготовка доповідей, подання їх на конкурси та апробація на регіональних, всеукраїнських, міжнародних конференціях

 

 

Упродовж року

 

Члени СНТ

 

9

 

Участь у засідання Рад факультету при розгляді питань наукової роботи студентів

 

 

Упродовж року

 

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

10

 

Надання методичної допомоги та співпраця з кафедральними студентськими науковими гуртками (проблемними групами)

 

 

Упродовж року

 

 

Відповідальний за СНТ

 

11

 

Підготовка і проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з біології, математики, фізики

 

 

Січень 2019

 

Рада СНТ

 

 

12

 

Надання методичної допомоги кафедрам, що проводять предметні олімпіади

 

 

Січень 2019

 

Відповідальний за СНТ

 

 

13

 

Підготовка і проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології, математики, фізики

 

 

Лютий 2019

 

 

Рада СНТ

 

14

 

Підготовка студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології, математики, фізики

 

 

Березень 2019

 

Рада СНТ

 

15

 

Підготовка студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології, математики, фізики

 

 

Березень-квітень 2019

 

Рада СНТ

 

16

 

Підготовка і проведення звітної студентської науково-практичної конференції

 

 

Березень 2019

 

Члени СНТ

 

17

 

Підготовка збірника студентських наукових праць «Альманах»» (випуск 9)

 

 

Квітень-травень 2019

Відповідальний за СНТ, наукові керівники,

члени СНТ

 

18

 

Участь у проведенні Днів науки в університеті і на факультеті

Квітень 2019

Голова СНТ, відповідальний за СНТ,

Рада СНТ

 

19

 

Організація і проведення циклу лекцій для студентів і курсів про діяльність наукових шкіл Глухівського НПУ

ім. О. Довженка

Квітень-травень 2019

 

Відповідальний за СНТ

 

20

 

Участь у V науково-педагогічних читаннях молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21 st Century Challenges in Education and Science»

 

Квітень 2019

 

Рада СНТ,

члени СНТ

 

21

 

Проведення рейтингу студентів з наукової роботи за навчальний рік

 

 

Травень 2019

 

Рада СНТ

 

22

 

Висвітлення на сайті факультету студентської наукової роботи у розділі «Наукова робота»

 

 

Упродовж року

Голова СНТ, відповідальний за СНТ,

Рада СНТ

 

Відповідальна за наукову роботу студентів             

факультету к.пед.н., доц. кафедри теорії

і методики викладання природничих дисциплін                                         Хлонь Н.В.   

Міністерство освіти і науки України

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка

Факультет природничої і фізико-математичної освіти

І Н Ф О Р М А Ц І Й НЕ   П О В І Д О М Л Е Н Н Я

На факультеті природничої і фізико-математичної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка планується у квітні 2018 року видання восьмого випуску Альманаху QN (Qvestiones Naturales)  – Всеукраїнського збірника наукових праць студентів факультету за результатами щорічної звітної науково-практичної конференції студентів та аспірантів Глухівського НПУ ім. О.Довженка.

Для публікації матеріалів наукових досліджень у збірнику запрошуються студенти освітніх ступенів: бакалавр, магістр, які займаються науковою роботою з природничо-математичного та педагогічного напрямів.

 

Планується структурування доповідей у збірці за такими напрямами:

1.  Фізика і методика навчання фізики;

2.            Математика і методика навчання математики;

3.            Інформатика і методика навчання інформатики;

4.            Біологія і методика навчання біології.

 

Робоча мова – українська.

 

·        Для друку у збірнику  потрібно до 1 квітня 2018 року на адресу оргкомітету надіслати  статтю за тематикою планованого виступ  обсягом не менше 3-х сторінок.

Допускається друк статей у співавторстві з науковим керівником.

 

Поштова адреса для контактів: Хлонь Надія Василівна, кафедра теорії і методики викладання природничих дисциплін (корпус 7), Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, вул. Терещенків, 47, м. Глухів, Сумська обл., 41400

Контактний телефон оргкомітету: (050) 856-49-07.

Е-mаіІ: 77kafedra@ukr.net

Вимоги до оформлення статтей – нижче.

 

Стаття  повинна мати наступні елементи:

1.   Прізвище(а) та ініціали автора(ів) статті, розміщене(і) над заголовком статті праворуч.

2.   Під заголовком - анотація  українською мовою  (2-3 речення перед текстом матеріалу для публікації).

3.   Ключові слова (українською  мовою) після анотації.

4.   Текст статті, побудований за схемою: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними задачами; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких відображено вирішення даної проблеми і на що спирається автор, виділення невирішених раніше частин  загальної  проблеми, якій присвячується  зазначена стаття; формулювання мети статті (постановка задачі); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

5.       Список літератури –  з дотриманням сучасних вимог бібліографії.

6.       На окремій сторінці, яка не входить в обсяг статті, – відомості про авторів: прізвище, ім'я, по-батькові (шифр групи – для студента; вчене звання, науковий ступінь і посада – для наукового керівника)

Стаття  обсягом від 3 до 10 сторінок  (текстовий редактор МS Word формат аркуша А-4, шрифт Тіmes New Roman, кегль 14, інтервал 1,5; поля  2 см ), подається в електронному варіанті  електронною поштою на кафедру теорії і методики викладання природничих дисциплін.

 

 

ЗРАЗОК

 

 

Прізвище та ініціали автора (курсив)

 

Науковий керівник – (науковий ступінь, вчене звання, 

П.І.П. наукового керівника),

 

НАЗВА

(ПО ЦЕНТРУ ЖИРНИМИ, ПРОПИСНИМИ ЧЕРЕЗ ІНТЕРВАЛ ПІСЛЯ ДАНИХ ПРО АВТОРА)

 

Анотація: (текст українською мовою, курсив)

Ключові слова: (до 10 слів, курсив)

 

Текст …(через інтервал після ключових слів з абзацу)

Таблиця 1.

Назва таблиці

ширина таблиці ? 16

 

Література

(по центру жирними через інтервал після тексту)

1.  

2.  

У разі невідповідності вимогам надісланих матеріалів оргкомітет залишає за собою право не включати їх до збірника праць без додаткового редагування авторами.

За достовірність фактів, назв, дат, посилань на літературні джерела тощо відповідальність несуть автори.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті доповідей у разі не дотримання вказаних вимог.

 

 

 

 

 

 • Збірник наукових праць студентів видається за кошти авторів. Вартість однієї сторінки публікації – 25 гривень (оплата при поданні матеріалу).

          

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ

СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

факультету природничої і фізико-математичної освіти

за 2016-2017 н. р.

 

1.Проведені звітно-виборні збори студентського наукового товариства (26 вересня 2016 р.).

2.Розроблений план роботи студентського наукового товариства (затверджений загальними зборами СНТ 26 вересня 2016 р.).

3.Засідання Ради СНТ проводились упродовж року один раз на два місяці.

4.Упродовж року здійснювалась співпраця з Радою молодих учених факультету (організація і участь у круглих столах, конференціях, підготовка і проведення олімпіад).

5.На засідання Ради факультету упродовж року двічі слухалось питання про студентську наукову роботу.

 1. Участь у підготовці і проведенні I Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження астрофізика Й. С. Шкловського «Проблеми сучасної астрономії та методики її викладання» (6-8 жовтня 2016 р.).
 2. Допомога в організації III Міжнародної скайп-Інтернет конференції «Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі» (17-22 жовтня 2016 р.).
 3. Організовано і проведено круглий стіл за участю членів гуртків з біології «Перший крок у науку – 2016» (15 листопада 2016 р.)

8.Разом з Радою молодих учених здійснювалась підготовка проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з біології, математики, фізики (січень 2017 р.).

9.Студентка 32-Б гр. Міськова О. взяла участь у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології (м. Чернівці). Отримала диплом учасника.

 1. Допомога у підготовці студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології.

11.Студентки 32-Б гр. Велинська А. і Міськова О. були учасниками II етапу Всеукраїнської олімпіади з біології (м. Мелітополь). Міськова О. відмічена грамотою за високий рівень знань з ботаніки.

 1. Проведено дві презентації науково-дослідної роботи студентів факультету для студентів 1-их курсів і для студентів 2-3-іх курсів факультету (8 і 14 лютого 2017 р.).
 2. Підготовлені і розповсюджені у студентських групах кольорові буклети з інформацією про студентські наукові гуртки і проблемні групи на кафедрах факультету (лютий 2017 р.).
 3. Підготовка і проведення звітної науково-практичної конференції студентів, магістрантів «Наукові дослідження молоді» (11-12 квітня 2017 р.).
 4. Участь у проведенні Днів науки в університеті і на факультеті.
 5. Участь у ІV науково-педагогічних читаннях молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21 st Century Challenges in Education and Science» (квітень 2017 р.).
 6. Студент магістратури Романчук О. у складі групи викладачів кафедри фізико-математичної освіти та інформатики відвідав базу Радіоастрономічного інституту НАН України в с. Гракове (Харківська обл.) (травень 2017 р.).
 7. Підготований і видрукуваний збірник студентських наукових праць «Альманах»» (випуск 7) (травень 2017 р.).
 8. Упродовж року на сайті факультету висвітлювались усі події, пов’язані зі студентською науковою роботою (у розділах «Новини» і «Наукова робота»).

 

Відповідальна за наукову роботу

 студентів на факультеті

к. п. н., доц. Хлонь Н.В.