ПРОГРАМА ІI Всеукраїнської студентської  науково-практичної інтернет-конференції «Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору»  (27 травня 2020 року)

Збірник наукових праць студентів ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції

 

Збірник наукових праць студентів  I Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМ  ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО І СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ»

 

Програма I Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору»