Сертифікати учасників конференції

ПРОГРАМА І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК ТА МЕТОДИК ЇХ ВИКЛАДАННЯ» 20–21 жовтня 2022 року

  

МАТЕРІАЛИ І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничо-математичних наук та методик їх викладання»