Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі

 І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку творчої особистості майбутнього педагога  в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору»

 

Конференція відбудеться 2729 жовтня 2021 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

  1. Педагогіка творчості: філософський, психологічний контекст.
  2. Проблеми, методи і технології розвитку творчості педагога в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір.
  3. Творча особистість учителя: досвід та проблеми країн Європи.
  4. Розвиток творчості майбутнього педагога в закладах вищої освіти.
  5. Практична реалізація творчого потенціалу вчителя в умовах Нової української школи.

 

Інформаційний лист