«СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМ  ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО І СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ»

Інформаційний лист