Наукова лабораторія професора Горшкової Л.М.: персоналії та доробок

16 квітня 2015 року в аудиторії 312 корпусу №7 відбулася презентація наукової лабораторії доктора сільськогосподарських наук, кандидата біологічних наук, професора Горшкової Лідії Михайлівни «Проблеми, методи й наукові технології сучасної біологічної науки та методики її викладання».

Основні напрями досліджень:

  • Динамічні тенденції та шляхи збереження природного середовища і біорізноманіття  північно-східного регіону (Коваль Л.В.)
  • Моніторинг стану соматичного здоров’я різних вікових груп населення, оптимізація психо-соматичної конституції й попередження захворювань (Мегем О.М., Гурець І.М.)
  • Сучасні уявлення про психотоміметичні сполуки й профілактика різних видів девіацій (Горшкова Л.М., Полякова А.С.)
  • Формування фахової компетентності у майбутніх вчителів біології з хімічних дисциплін (Кузьменко Л.О., Бурчак Л.В.)
  • Теоретично-методичні засади формування знань студентів про геном і генофонд людини (Мигун М.П.).

Реалізація наукових напрямів школи забезпечується кваліфікованими фахівцями, серед яких доктор наук, кандидати наук, асистенти, які поєднують навчально-методичну та науково-дослідну роботу.

Періодично проводяться Всеукраїнські науково-практичні конференції, присвячені пам’яті видатного діяча науки і культури України, ботаніка, генетика-селекціонера, вченого-біолога, академіка Миколи Миколайовича Гришка: 

  • 2005 рік – «Наукова спадщина академіка  М.М. Гришка»; 
  • 2009 рік – «Перспективи розвитку сучасної біології: тенденції та напрямки». 
  • 2012 рік – «Проблеми, методи й наукові технології сучасної біологічної науки та методики її викладання».

У  конференціях беруть участь науковці провідних навчальних і наукових установ України та ближнього зарубіжжя:

Національного ботанічного саду імені  М.М. Гришка НАН України,

Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка; 

Інституту луб’яних культур УААН, Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного,

Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Свої наукові досягнення представники школи висвітлюють у міжнародних і республіканських  конференціях і семінарах.

Підтвердженням  високої значущості наукових робіт  є участь студентів у Всеукраїнських науково-практичних конференціях м. Києва, Мелітополя, НІЖИНА, Полтави, Запоріжжя та ін., Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт,  де зайняті призові місця й отримані Почесні грамоти та дипломи.

Більшість вихованців Горшкової Л.М. продовжують свою роботу на науковій ниві. Прикладом цього є ціла плеяда молодих науковців, що навчаються в аспірантурі або вже захистили кандидатські дисертації (Шевель А.О., Бондаренко Б.О., Метла В.А., Шульга І.В., Денисова С.В., Зубцова І.В., Полякова А.С. та ін.)