факультету природничої і фізико-математичної освіти

на 2016-2017 н. р.

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

 

1

 

Проведення звітно-виборних зборів студентського наукового товариства

 

 

Вересень 2016

 

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

2

 

Розробка плану роботи студентського наукового товариства на рік

 

 

Вересень 2016

Голова СНТ, відповідальний за СНТ, Рада СНТ

 

3

 

Проведення засідань Ради СНТ один раз на два місяці

 

 

Упродовж року

 

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

4

Участь у IV Міжнародній інтернет-конференції молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2016»

27-29 вересня 2016

Рада СНТ, члени СНТ

 

5

 

Проведення презентації СНТ серед студентів молодших курсів

 

 

Жовтень 2016

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

6

 

Постійна участь у засіданнях круглого столу ради молодих науковців ГНПУ ім. О. Довженка

 

 

Упродовж року

 

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

7

Створення паспортів наукових досягнень членів СНТ в рамках співпраці з Радою молодих учених факультету

Упродовж року

Голова СНТ, відповідальний за СНТ, Рада СНТ

 

8

Співпраця з Радою молодих учених факультету (організація і участь у круглих столах, конференціях, конкурсах тощо)

Упродовж року

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

9

 

Виконання науково-пошукових робіт, написання статей, тез, підготовка доповідей, подання їх на конкурси та апробація на регіональних, всеукраїнських, міжнародних конференціях

 

 

Упродовж року

 

Члени СНТ

 

10

 

Участь у засідання Рад факультету при розгляді питань наукової роботи студентів

 

 

Упродовж року

 

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

11

 

Надання методичної допомоги та співпраця з кафедральними студентськими науковими гуртками (проблемними групами)

 

 

Упродовж року

 

 

Відповідальний за СНТ

 

12

Участь у підготовці і проведенні I Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження астрофізика Й. С. Шкловського «Проблеми сучасної астрономії та методики її викладання»

 

 

6-8 жовтня 2016

 

Рада СНТ, члени СНТ

 

13

Участь у III Міжнародній скайп-Інтернет конференції «Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі»

 

 

17-22 жовтня

2016

 

Рада СНТ,

члени СНТ

 

14

Участь у роботі Міжнародної конференції молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери»

29 листопада-2 грудня 2016

 

Рада СНТ

 

15

 

Підготовка і проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з біології, математики, фізики

 

 

Січень 2017

 

Рада СНТ

 

 

16

 

Надання методичної допомоги кафедрам, що проводять предметні олімпіади

 

 

Січень 2017

 

Відповідальний за СНТ

 

17

 

Підготовка і проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології, математики, фізики

 

 

Лютий 2017

 

Рада СНТ

 

18

 

Підготовка студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології, математики, фізики

 

 

Березень 2017

 

Рада СНТ

 

19

 

Підготовка студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології, математики, фізики

 

 

Березень-квітень 2017

 

Рада СНТ

 

20

 

Підготовка і проведення звітної студентської науково-практичної конференції

 

Березень 2017

 

Члени СНТ

 

21

 

Підготовка збірника студентських наукових праць «Альманах»» (випуск 6)

 

 

Квітень 2017

Відповідальний за СНТ, наукові керівники,

члени СНТ

 

22

 

Участь у проведенні Днів науки в університеті і на факультеті

Квітень 2017

Голова СНТ, відповідальний за СНТ,

Рада СНТ

 

23

 

Організація і проведення циклу лекцій для студентів і курсів про діяльність наукових шкіл Глухівського НПУ

ім. О. Довженка

Квітень-травень 2017

 

Відповідальний за СНТ

 

24

 

Участь у ІV науково-педагогічних читаннях молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21 st Century Challenges in Education and Science»

 

Квітень 2017

 

Рада СНТ,

члени СНТ

 

25

 

Проведення рейтингу студентів з наукової роботи за навчальний рік

 

 

Травень 2017

 

Рада СНТ

 

26

 

Висвітлення на сайті факультету студентської наукової роботи у розділі «Наукова робота»

 

 

Упродовж року

Голова СНТ, відповідальний за СНТ,

Рада СНТ

 

Відповідальна за наукову роботу студентів факультету  к.пед.н., доц. Хлонь Н.В.

Продовженням заходу, присвяченого студентській науково-дослідній роботі, у якому взяли участь студенти першого курсу (17 січня), стала зустріч зі студентами другого і третього курсів. Під час перегляду презентації присутні ознайомилися зі структурою студентського наукового товариства факультету, напрямами його роботи та досягненнями студентів у науково-дослідній роботі за останні роки.

Велику зацікавленість проявили учасники зустрічі до виступу Голови Ради молодих учених факультету Самілик Валентини Іванівни. Оригінально використовуючи приклади із повсякденного життя, незвично трактуючи прості малюнки та відомі всім казки, вона намагалася довести, що у кожного закладено великий потенціал, але необхідно працювати, бо перемоги не даються задарма. Валентина Іванівна акцентувала увагу присутніх на тому, наскільки важливо розширювати свій кругозір, нагадавши стару відому фразу: «Знання за плечима не носити». Торкаючись, здавалось би, простих речей, вона спробувала показати студентам, що не треба бути кращим за когось, треба бути кращим за себе вчорашнього. І закликала усіх спрямовувати свій потенціал у конструктивне русло.

Голова студентського наукового товариства факультету Міськова Олена розповіла про особисті враження від участі у II турі Всеукраїнської олімпіади з біології, який відбувся у Житомирському державному університеті імені Івана Франка у квітні 2016 року. Її виступ зацікавив присутніх тим, що на олімпіаді панувала дуже доброзичлива атмосфера спілкування між учасниками, а вільний час вони проводили всі разом на екскурсіях, прогулянках містом, у кафе. Олена запросила студентів не боятися випробовувати свої сили у майбутніх олімпіадах. 

Відповідальна за НДРС факультету природничої і фізико-математичної освіти Н. В. Хлонь

У вищій школі науково-дослідна робота студентів завжди була важливою і необхідною складовою підготовки висококваліфікованих фахівців. Ця робота є органічним складовим елементом усього освітнього процесу. Тому дуже важливо будувати його так, щоб він давав студентам не лише суму знань у відповідності з програмою, але й формував у них мотивацію до самостійного пошуку, удосконалення отриманих знань, сприяв оволодінню науково-дослідними методами, навчав аналізувати і систематизувати потік інформації. Для того, щоб така діяльність була успішною, необхідно починати її вже з перших курсів. З цією метою і була проведена зустріч зі студентами першого курсу нашого факультету, на якій відповідальна за науково-дослідну роботу студентів на факультеті Хлонь Надія Василівна розповіла першокурсникам про студентське наукове товариство факультету, його напрями роботи, детально зупинившись на науково-дослідній роботі студентів у позанавчальний час (робота наукових гуртків, проблемних груп; участь в олімпіадах, конкурсах, виставках; участь у науково-практичних конференціях, публікації у збірниках наукових праць).

Розповідь супроводжувалась презентацією, на слайдах якої присутні могли побачити фотографії студентів нашого факультету, які стали учасниками II туру Всеукраїнської олімпіади з біології (Міськов А., Лельоткін В., Міськова О., Скрипченко Д.,), фізики (Шматко Д.,) і математики (Романчук О.), а також переможцями і учасниками II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології (Міськов А., Шевченко Л., Биковець В.) і філософії (Ткачова Л.) у 2015-2016 роках.

Хлонь Н. В. звернулася до студентів із закликом обирати цікаву для кожного наукову проблему, працювати, досліджувати, робити перші маленькі відкриття, бо без цього неможливо стати істинним біологом, фізиком, математиком.

Голова Ради молодих учених факультету Самілик В. І. підтримала думку щодо важливості наукової діяльності студентської молоді в контексті особистісного та професійного розвитку.

Голова студентського наукового товариства факультету студентка 32-Б групи Міськова Олена розповіла про важливість і необхідність публікування результатів досліджень у різноманітних збірниках студентських наукових праць, а також про участь в олімпіадах.

Відповідальна за НДРС факультету природничої і фізико-математичної освіти

Н. В. Хлонь

З 18 по 25 листопада 2016 року в місті Лодзь (Польща), на базі Університету медичних та суспільних наук (WSEZiNS) пройшло стажування “Інструменти підтримки мобільності науковців у фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки”, яке організувала Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC). Ця фундація на чолі  Миколою Смолінським впродовж останніх років організовує цільові освітні проекти для представників українського академічного середовища, які покликані оптимізувати процес переходу українських науковців і викладачів до ефективної діяльності у рамках програм ЄС.

На семінарах стажування Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка представляли докторант кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент Інна Коренева та заступник декана факультету дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, Ірина Данильченко. У процесі стажування учасники отримали змістовну інформацію від президента CEASC Миколи Смолінського про трирівневу систему вищої освіти та кваліфікаційні рівні європейського освітнього простору. Це дало можливість провести порівняльну оцінку її з українськими відповідниками. Крім того, дізналися про рівні та засади визнання українських освітніх документів в європейському освітньому просторі та особливості планування проектів.

Проректор WSEZiNS Агнешка Шпак під час своїх лекційних занять розповіла про адаптацію навчальних планів та програм напряму «Педагогіка» до вимог Європейської системи кваліфікацій. Особливої уваги було приділено формуванню навчальних планів з застосуванням проектного та компетентнісного підходу, у тому числі через практичну реалізацію в рамках організації навчального процесу принципу мобільності студентів і викладачів через використання спеціалізованих фондів ЄС.

Томаш Яніак, юрист і економіст (МВА), директор консалтингової фірми Consulting Group 2027 та фахівець з освітніх і інвестиційних проектів, у своїх лекціях розповів про бюро проектів, що може бути створене у навчальному закладі, його місце в структурі університету, організаційну структуру та процедуру ініціації, верифікації та реалізації проекту у  ВНЗ. Крім того, частина лекцій була присвячена шляхам виходу Польщі із освітньої кризи (до 2013 року) зокрема створенню та функціонуванню в цьому контексті академічних бюро кар’єр. Подібні бюро функціонують на території більшості польських університетів.

Професор Марчін Гоньда, викладач Лодзького універсиету, експерт з фінансового аналізу, написанню, управлінню і звітуванню інвестиційних проектів розповів про можливості реалізації міжнародних освітніх проектів із джерел ЄС, навів конкретні приклади розробки проектних заявок та вимоги до учасників подібних проектів.

Професор Конрад Єнджейчек, керівник бюро практик WSEZiNS, провів серію лекцій на тему: "Практична підготовка студентів в рамках організації навчального процесу та принципу мобільності студентів і викладачів через використання спеціалізованих фондів ЄС".

В цілому, стажування у Central Evropean Academy Studies дало можливість підвищити компетентність у адмініструванні освітніми проектами, сформувати повне розуміння перспектив інтеграції у Європейський освітній простір та розширити особистісні можливості учасників. Під час навчальних сесій  ми набули безцінний досвід та гідно представили наш університет. Завдяки злагодженій роботі команди організаторів встигли все, навіть, відвідати екскурсії та побачити чудові краєвиди одного з найбільших міст Польщі – міста чотирьох культур – Лодзь, ознайомитись із шляхами екологічної конверсії великих міст.

По завершенні стажування отримали сертифікати та величезне задоволення від спілкування з колегами з різних ВНЗ України.