факультету природничої і фізико-математичної освіти

на 2016-2017 н. р.

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

 

1

 

Проведення звітно-виборних зборів студентського наукового товариства

 

 

Вересень 2016

 

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

2

 

Розробка плану роботи студентського наукового товариства на рік

 

 

Вересень 2016

Голова СНТ, відповідальний за СНТ, Рада СНТ

 

3

 

Проведення засідань Ради СНТ один раз на два місяці

 

 

Упродовж року

 

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

4

Участь у IV Міжнародній інтернет-конференції молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2016»

27-29 вересня 2016

Рада СНТ, члени СНТ

 

5

 

Проведення презентації СНТ серед студентів молодших курсів

 

 

Жовтень 2016

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

6

 

Постійна участь у засіданнях круглого столу ради молодих науковців ГНПУ ім. О. Довженка

 

 

Упродовж року

 

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

7

Створення паспортів наукових досягнень членів СНТ в рамках співпраці з Радою молодих учених факультету

Упродовж року

Голова СНТ, відповідальний за СНТ, Рада СНТ

 

8

Співпраця з Радою молодих учених факультету (організація і участь у круглих столах, конференціях, конкурсах тощо)

Упродовж року

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

9

 

Виконання науково-пошукових робіт, написання статей, тез, підготовка доповідей, подання їх на конкурси та апробація на регіональних, всеукраїнських, міжнародних конференціях

 

 

Упродовж року

 

Члени СНТ

 

10

 

Участь у засідання Рад факультету при розгляді питань наукової роботи студентів

 

 

Упродовж року

 

Голова СНТ, відповідальний за СНТ

 

11

 

Надання методичної допомоги та співпраця з кафедральними студентськими науковими гуртками (проблемними групами)

 

 

Упродовж року

 

 

Відповідальний за СНТ

 

12

Участь у підготовці і проведенні I Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження астрофізика Й. С. Шкловського «Проблеми сучасної астрономії та методики її викладання»

 

 

6-8 жовтня 2016

 

Рада СНТ, члени СНТ

 

13

Участь у III Міжнародній скайп-Інтернет конференції «Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі»

 

 

17-22 жовтня

2016

 

Рада СНТ,

члени СНТ

 

14

Участь у роботі Міжнародної конференції молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери»

29 листопада-2 грудня 2016

 

Рада СНТ

 

15

 

Підготовка і проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з біології, математики, фізики

 

 

Січень 2017

 

Рада СНТ

 

 

16

 

Надання методичної допомоги кафедрам, що проводять предметні олімпіади

 

 

Січень 2017

 

Відповідальний за СНТ

 

17

 

Підготовка і проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології, математики, фізики

 

 

Лютий 2017

 

Рада СНТ

 

18

 

Підготовка студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології, математики, фізики

 

 

Березень 2017

 

Рада СНТ

 

19

 

Підготовка студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології, математики, фізики

 

 

Березень-квітень 2017

 

Рада СНТ

 

20

 

Підготовка і проведення звітної студентської науково-практичної конференції

 

Березень 2017

 

Члени СНТ

 

21

 

Підготовка збірника студентських наукових праць «Альманах»» (випуск 6)

 

 

Квітень 2017

Відповідальний за СНТ, наукові керівники,

члени СНТ

 

22

 

Участь у проведенні Днів науки в університеті і на факультеті

Квітень 2017

Голова СНТ, відповідальний за СНТ,

Рада СНТ

 

23

 

Організація і проведення циклу лекцій для студентів і курсів про діяльність наукових шкіл Глухівського НПУ

ім. О. Довженка

Квітень-травень 2017

 

Відповідальний за СНТ

 

24

 

Участь у ІV науково-педагогічних читаннях молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21 st Century Challenges in Education and Science»

 

Квітень 2017

 

Рада СНТ,

члени СНТ

 

25

 

Проведення рейтингу студентів з наукової роботи за навчальний рік

 

 

Травень 2017

 

Рада СНТ

 

26

 

Висвітлення на сайті факультету студентської наукової роботи у розділі «Наукова робота»

 

 

Упродовж року

Голова СНТ, відповідальний за СНТ,

Рада СНТ

 

Відповідальна за наукову роботу студентів факультету  к.пед.н., доц. Хлонь Н.В.