У вищій школі науково-дослідна робота студентів завжди була важливою і необхідною складовою підготовки висококваліфікованих фахівців. Ця робота є органічним складовим елементом усього освітнього процесу. Тому дуже важливо будувати його так, щоб він давав студентам не лише суму знань у відповідності з програмою, але й формував у них мотивацію до самостійного пошуку, удосконалення отриманих знань, сприяв оволодінню науково-дослідними методами, навчав аналізувати і систематизувати потік інформації. Для того, щоб така діяльність була успішною, необхідно починати її вже з перших курсів. З цією метою і була проведена зустріч зі студентами першого курсу нашого факультету, на якій відповідальна за науково-дослідну роботу студентів на факультеті Хлонь Надія Василівна розповіла першокурсникам про студентське наукове товариство факультету, його напрями роботи, детально зупинившись на науково-дослідній роботі студентів у позанавчальний час (робота наукових гуртків, проблемних груп; участь в олімпіадах, конкурсах, виставках; участь у науково-практичних конференціях, публікації у збірниках наукових праць).

Розповідь супроводжувалась презентацією, на слайдах якої присутні могли побачити фотографії студентів нашого факультету, які стали учасниками II туру Всеукраїнської олімпіади з біології (Міськов А., Лельоткін В., Міськова О., Скрипченко Д.,), фізики (Шматко Д.,) і математики (Романчук О.), а також переможцями і учасниками II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології (Міськов А., Шевченко Л., Биковець В.) і філософії (Ткачова Л.) у 2015-2016 роках.

Хлонь Н. В. звернулася до студентів із закликом обирати цікаву для кожного наукову проблему, працювати, досліджувати, робити перші маленькі відкриття, бо без цього неможливо стати істинним біологом, фізиком, математиком.

Голова Ради молодих учених факультету Самілик В. І. підтримала думку щодо важливості наукової діяльності студентської молоді в контексті особистісного та професійного розвитку.

Голова студентського наукового товариства факультету студентка 32-Б групи Міськова Олена розповіла про важливість і необхідність публікування результатів досліджень у різноманітних збірниках студентських наукових праць, а також про участь в олімпіадах.

Відповідальна за НДРС факультету природничої і фізико-математичної освіти

Н. В. Хлонь