МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА (УКРАЇНА)

РАДІОАСТРОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ НАН УКРАЇНИ

СПІЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДОВГО БАЗОВОЇ ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ (НІДЕРЛАНДИ)

МОЗИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ І. П. ШАМЯКІНА (БІЛОРУСЬ)

УНІВЕРСИТЕТ МАНІТОБІ (КАНАДА)

ВЕНТСПІЛСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК (ВЕНТСПІЛС, ЛАТВІЯ)

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. АФЬОНА КОКАТЕПЕ (ТУРЕЧЧИНА)

ВИЩА ШКОЛА МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК (ПОЛЬЩА)

ГОЛОВНА АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ НАН УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНОГО КОСМІЧНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АСТРОНОМІЧНА АСОЦІАЦІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА (УКРАЇНА)

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (УКРАЇНА)

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі  ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

«ІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання».

 

Конференція відбудеться 2829 жовтня 2020 року на базі факультету природничої і фізико-математичної освіти

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1.                Досягнення сучасної фізики й астрономії.

2.                Актуальні проблеми розвитку освіти і науки.

  1. Актуальні питання методики навчання природничих дисциплін.

4.                Традиційні й інноваційні методики навчання математичних дисциплін.

  1. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті й науці.
  2. Теорія і методика розвитку творчості майбутнього вчителя у закладах вищої освіти.

 

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Форма участі: заочна (дистанційна). Заочна участь в інтернет-конференції передбачає отримання сертифіката учасника, публікацію тез (до 2 сторінок) в електронному збірнику, що буде розміщений на сайті університету.

Вартість участі у конференції: безкоштовно.

 

Заявку про намір узяти участь у конференції необхідно надіслати на адресу оргкомітету (Shkl.chyt.2020@gmail.com) до 28 вересня 2020 року; тези доповіді на цю саму адресу (Shkl.chyt.2020@gmail.com) до 10 жовтня 2020 року.

 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

До редакції приймаються тексти, підготовлені виключно у форматі Microsoft Word.

 

Формат аркуша

A4

Поля

верхнє і нижнє - 2 см, ліве - 3 см, праве - 1,5 см

Основний шрифт

Times New Roman

Розмір шрифту основного тексту

14 пунктів

Міжрядковий інтервал

полуторний

Вирівнювання тексту

за шириною

Абзацний відступ (новий рядок)

1 см

Нумерація сторінок

не ведеться

Малюнки

інкорпоровані в текст

Посилання на літературу

у квадратних дужках [1, с. 2], список використаної літератури наприкінці

 

Перелік використаних літературних джерел наводити в кінці тексту в алфавітному порядку під назвою «ЛІТЕРАТУРА» через рядок після основного тексту.  Під час оформлення списку літератури треба дотримуватися вимог державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

Назви надісланих файлів відповідати прізвищу першого автора доповіді, «Шевченко_Заявка», «Шевченко_Тези».

 

 

Адреса оргкомітету: e-mail Shkl.chyt.2020@gmail.com

вул. Києво-Московська, буд. 24, м. Глухів, Сумська область, 41400.

 

Контактні телефони організаційного комітету:

Іван Качурик (067-581-60-52)

Борис Грудинін (066-171-30-74),

Наталія Кугай (066-548-22-39),

Станіслав Бурчак (066-557-80-86).

 


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

Олексій Муковіз,

к. пед. н., доцент, докторант

 Національного педагогічного університету

 імені М. П. Драгоманова

 

ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ПОЗАЗЕМНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

 

Текст тез

Література

  

 _____________________________________________________________________

Заявка на участь

у ІІ Міжнародній інтернет-конференції

«ІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання»

 

Прізвище, ім’я, по батькові:__________________________________________________

Науковий ступінь, учене звання:______________________________________________

Посада:___________________________________________________________________

Установа:_________________________________________________________________

Контактні телефони: _______________________________________________________

E-mail:___________________________________________________________________

Домашня адреса___________________________________________________________

Напрям роботи  конференції:_________________________________________________

Тема доповіді:______________________________________________________________